DevOps Tools Engineer till Pensionsmyndigheten

By 11 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll DevOps
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-11
 Slutdatum 2023-01-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm eller Luleå
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-15 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 3187083
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en DevOps Tools Engineer till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
På Pensionsmyndigheten arbetar vi med Continuous Delivery, automatiserad testning och automatiserad konfigurationshantering.
Vi har som ambition att automatisera vårt arbete redan från början för att undvika att behöva göra samma sak mer än en gång. Allt i linje med DevOps.

Du kommer att ingå i ett agilt team som tillhandahåller en modern och stabil plattform för våra utvecklingsteam. I ansvarsområdet ingår att implementera, uppgradera och vidareutveckla gemensamma ramverk, verktyg och plattformar.
Teamet ansvarar även för drift, användarsupport och utbildning.

Du kommer till exempel att arbeta med:
• Utveckling och livscykelhantering av plattformen
• Konfiguration av plattformens olika produkter
• Intern teknisk support till användare av verktygen
• Utveckling av integrationer för Continuous Delivery

Teamet har ansvar för följande produkter:
• Jenkins, Artifactory / Xray, SonarQube
• Mattermost, Jira, Bitbucket och ConfluenceMinst
• Elastic Stack, Grafana, Prometheus, Check_mk / Nagios och Syslog

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)
Minst 3 års praktisk erfarenhet samt stort intresse av DevOps och CI/CD
7 års praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling i en Linuxbaserad storskalig produktionsmiljö
Minst 5 års praktisk erfarenhet av scriptprogrammering i Linuxmiljöer såsom Bash, Python, Ruby, Perl, eller liknande
Minst 2 års praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Jenkins och Jenkins Pipelines
Minst 2 års praktisk erfarenhet av att bygga automatiserad konfigurationshantering i en produktionsmiljö (gärna Puppet)
Minst 2 års praktisk erfarenhet av Java och/eller Groovy
Minst 2 års praktisk erfarenhet av Maven
Minst 2 års praktisk erfarenhet av Git för versionshantering

Börkrav

Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Artifactory
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av JFrog Xray
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Sonarqube
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Prometheus
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Grafana
Praktisk erfarenhet av Elastic Stack (Elastic, Logstash, Kibana)
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Check_mk/Nagios
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Jira
Praktisk erfarenhet av installation, administration och konfiguration av Bitbucket

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Analytisk
Driven
Noggrann
Kreativ
Kommunikativ och samarbetsinriktad

Övrig information

Option på förlängning, dock längst t.o.m. 9 maj 2023.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070- 644 38 88.
För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag