DevOps-utvecklare till Tillväxtverket Söker fler kandidater.

By 6 maj, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll DevOps
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-06-14
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm eller Östersund i huvudsak bedrivs arbetet på distans under Covid-19 pandemin
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-07 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 2568957
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult i rollen som DevOps-utvecklare med kompetensnivå 3 till Tillväxtverket.

Uppdraget omfattar:
Att tillsammans med scrumteam för systemutveckling vidareutveckla och förvalta Tillväxtverkets egenutvecklade system genom att arbeta i ett DevOpsteam med containerarkitektur och Kubernetes för att ge en snabbare värde till kund samt en bra utvecklingsmiljö.

Tillväxtverket bygger nu upp ett förmågor för att mer automatiserat kunna stödja DevOps som arbetssätt. I DevOpsteamet arbetar vi med att stödja och skapa förutsättningar för systemutvecklingsteamen att arbeta med DevOps. Genom att automatisera ex. leveranspipe-lines (CI/CD), metrikinsamling, applikationsmonitorering samt hantera förutsättningsskapande verktyg såsom ex. versionshantering och agil planering för de egenutvecklade systemen.

De egenutvecklade systemen som nyttjar detta är främst Nyps 2020, Verksamt och Pipos. Behovet av teknik styrs av arbetssättet DevOps, det är därför viktigt att tekniken ändrar sig efter behoven från systemutvecklingsteamen. DevOpsteamets kunskap och innovationsförmåga är därför viktig.

För DevOps använder vi just nu följande tekniker: Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab, Jira, Prometheus och Graphana mfl.

Skallkrav

Minst 3 års erfarenhet av systemutveckling i linux-baserad miljö med Java EE
Minst 1 års erfarenhet Containerteknologi som Docker och Kubernetesbaserade produkter inom DevOpsområdet
Minst 1 års erfarenhet av type-script baserade språk ex. Bash, groovy, python
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska i skrift.

Börkrav

Arkitekturer i förhållande till teknologin (microtjänster versus monolit)
Certifiering i Kubernetes eller Kubernetsbaserad produkt
Erfarenhet av Agilt arbetssätt, t ex Scrum
Automatisering av delivery-pipelines (CI/CD)
Automatisering av applikationsmonitorering
Metrikinsamling
Installera och hantera verktyg såsom Jenkins, GiTlab mfl
Konsulterfarenhet med erfarenhet av arbete hos olika kunder, dvs har sett olika driftmiljöer

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Strukturerad
Mål och resultatinriktad
Handlingskraftig
Kvalitetstänk

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-12-31.

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnr 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag