Domänarkitekt test till Pensionsmyndigheten

By 6 juli, 2022 augusti 9th, 2022 Data/IT
Roll Testare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-01
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-07-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Victor Ferraresi (cv@keyman.se | 073-313 47 20)
 Referens nr 4334148
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Domänarkitekt test till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten genomför just nu ett antal större förflyttningar. Flera stora förmånssystem som idag hanteras av Försäkringskassan och närmar sig EOL ska ersättas med nya system på Pensionsmyndigheten.
Samtidigt ser vi över vilka behov framtidens handläggningssystem ställer och då med våra pensionärer och pensionssparare i centrum.
När förmånssystemen flyttas från Försäkringskassan till Pensionsmyndigheten kommer förutsättningarna påtagligt förändras för hur vi genomför ”end to end” tester samt vår möjlighet att söka fram testdata vilket är viktiga komponenter i arbetet med att kvalitetssäkra helheten.
Domänarkitekt test ska bistå med testarkitekturell kompetens i myndighetens EA-funktionen för att stötta i i dessa förflyttningar.

Domänarkitekt test ingår i myndighetens EA-funktion och är en del av ett Shared Service, Test och Utvecklingssupport, som stöttar våra agila utvecklingståg med övergripande testkompetens.
Samarbetar i gruppen med bland andra myndighetens testdataansvarig och teststrateg.

Skallkrav

Dokumenterad och flerårig erfarenhet av att självständigt kunna leda och driva arkitekturellt arbete inom området mjukvarutest
Dokumenterad förmåga att kunna samla team och ledning samt externa parter kring arkitekturella frågor i syfte att nå samsyn och skapa en gemensam vision av vägen framåt.
Flerårig erfarenhet av testdata och de utmaningar som finns med behandling av stora mängder personuppgifter.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av att arbete i organisationer som bedriver agilt mjukvaruutveckling enligt SAFe ramverket.
Erfarenhet från organisationer inom finansiellt eller offentlig sektor som arbetar med transaktionsintensiva system
Erfarenhet av att arbete i samverkan med stora externa partners eller kunder/leverantörer.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Goda kommunikativa kunskaper
Bra på att bygga professionella varaktiga relationer
Strukturerad och ordningsam
Självgående
Positiv och kundfokuserad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2024.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Victor Ferraresi, mobilnummer 073-313 47 20.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag