Skip to main content

Embedded Software Application Engineer B – Vehicle industry

By 16 januari, 2023februari 7th, 2023Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-23
 Slutdatum 2023-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Göteborg
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-01-19 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Robert Glamin (cv@keyman.se | )
 Referensnummer #8795
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are looking for a positive person with experience from function development, designing and implementing control and/or diagnostic strategies in an embedded control system. Our team is responsible for design, implementation and verifi cation of control functionality for all Volvo groupcombustion engines (diesel, LNG, B100, H2) . We work in close cooperation with our colleagues working withhardware design and calibration/optimization globally. We are involved in all project
phases from Advanced Engineering to industrialization to Maintenance/quality fi xes.
The implementation is mainly done in Matlab/SimuLink/TargetLink but also using C code.
– Master degree in E, M, Y, Z, F or similar with good understanding in control theory, model design,
and / or diagnostics.
– Good communication skills in English, both spoken and written is required as we work in a global environment.
– We are working in small teams using agile methods in a global environment. The work hence requires skills inteamwork and collaboration.
– We are solving complex system aspects and hence an ability to drive things forward, together with team colleaguesand colleagues in other teams / sites is key.
– Relevant experiences from vehicle industry with designing and implementing emedded functionality.
– Experience from application/calibration work is a merit.
-Combustion engine knowledge is a merit.
Skallkrav

Relevant experiences from vehicle industry with designing and implementing emedded functionality.

Börkrav

Experience from application/calibration work is a merit.
Combustion engine knowledge is a merit.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Teamplayer

Övrig information

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag