Erfaren Gruppchef med hög kompetens inom nätverksarkitektur och IT-säkerhet till Pensionsmyndigheten

By 9 juni, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-08-16
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-14 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 2685323
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Erfaren Gruppchef med hög kompetens inom nätverksarkitektur och IT-säkerhet till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att som tf gruppchef leda arbetet inom gruppen Infrastruktur på enheten Drift & Infrastruktur. Gruppen ansvarar för myndighetens IT-infrastruktur som bland annat omfattar infrastrukturarkitektur, datacenter, nätverk, lagring, backup, server-OS, virtualiserings- och automatiseringsplattformar.

Specifikt efterfrågas en hög kunskapsnivå och praktisk erfarenhet inom områdena IT-säkerhet och närverksarkitektur. Utöver ett tf gruppchefsansvar innebär uppdraget att även agera projektledare och arkitekt inom dessa områdena.

Grupperingen består idag av ca 20 medarbetare plus ett antal konsulter.
I ditt uppdrag ingår såväl operativa som strategiska uppgifter, som att leda och utveckla verksamheten enligt gällande planer och i linje med medarbetarnas kompetens och engagemang. Du kommer att ingå i ledningsgruppen och bidra i det strategiska arbetet för enheten Drift och Infrastruktur.

Skallkrav

Flerårig erfarenhet av att som chef leda det dagliga arbetet för en teknikgrupp om minst 15 medarbetare. Med att leda som chef avser vi fullt ansvar för lönesättning och lönesamtal, rekrytering, personalärenden samt budget och prognos. Kunskapen skall ha förvärvats i ett professionellt sammanhang i egenskap av anställd eller konsult i en organisation om minst 250 personer
Flerårig erfarenhet av arbete med infrastruktur och tekniska plattformar t ex server-OS (linux, windows), virtauliseringsplattform(VM-ware) och nätverk
Flerårig erfarenhet och hög kunskap inom nätverksarkitektur och It-säkerhet
Erfarenhet av att leda förändringsarbete inom privat eller offentlig verksamhet gällande IT
Behärska svenska i tal och skrift
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet att jobba i ledningsfunktion med fullt personalansvar
Erfarenhet av avtalsreglerad samverkan mellan myndigheter
Behärska engelska i tal och skrift

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Situationsanpassat ledarskap- Den erbjudna konsulten bör ha ett ledarskap som bedöms vara situationsanpassat
Helhetssyn – Den erbjudna konsulten bör ha en god förmåga att se helheten i uppdraget och sitt bidrag till helheten
Förmåga att skapa förutsättningar – Den erbjudna konsulten bör ha förmågan att se problemområden och kunna komma med förslag på förändrings- och förbättringsåtgärder
Förmåga att kommunicera och samarbeta – Den erbjudna konsulten bör ha god förmåga att kommunicera med uppdragsgivaren och övriga anställda på myndigheten

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag