Skip to main content

Erfaren och driven systemutvecklare med stort teknikintresse till SCB

By 17 mars, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-05-01
 Slutdatum 2025-04-30
 Omfattning 100%
 Ort Örebro ca 2-3 dagar/vecka – resten distansarbete
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | )
 Referensnummer #9133
Övergripande uppdragsbeskrivning

Till ett av våra utvecklarteam inom Datasektionen på SCB:s IT-avdelning finns behov av konsultstöd i form av en erfaren och driven systemutvecklare med stort teknikintresse och förmåga att ta fram kvalificerade lösningar som svar på olika behov och problem. Den konsult vi söker bör även ha intresse av och förmåga att bidra till andra teammedlemmars kompetensutveckling, både genom att ta visst ansvar i “onboarding” av mindre erfarna teammedlemmar och genom att bidra aktivt till kunskapsspridningen inom teamet.

Arbetet i det aktuella utvecklarteamet innebär:
– Att fokus är på förvaltning- vidareutveckling och kvalificerad support för ett antal olika system som utgör verksamhetskritiska komponenter i den generella IT-plattformen för SCB:s statistikproduktion.

De system/komponenter som teamet ansvarar för används bl.a. för moment i statistikproduktionen som;

– Hantering av urvalsobjekt, att ta fram lösenord och administrera utskick av information om statistiska undersökningar till utvalda företag och individer som rapporterar in uppgifter till SCB för statistikändamål

– Utskick av information sker automatiserat/schemalagt via olika kanaler såsom digitala brevlådor, e-post och fysisk post.

– IT-stöd för kvalitetskontroll/granskning av inkomna uppgifter

– IT-stöd för kodning av statistisk information enl. olika klassifikationer som standard för näringsgrensindelning eller yrkesklassificering.

– Arbetet i teamet präglas av ett nära samarbete med IT-arkitekt, krav- och testansvariga, objektsspecialister samt ansvariga för IT-infrastruktur/driftsfrågor.

– Teamet består av 5 medarbetare och tillämpar scrum som arbetsmetod, planerar sitt arbete i sprintar om vanligtvis 3 veckor och arbetar systematiskt och kontinuerligt med att “trimma” arbetssätt och rutiner.

Skallkrav

MS Visual Studio
SQL-server
C#
.Net
Java Script ramverk som t.ex. MVC och React
Web API/Rest API
RabbitMQ
Elastic Search
Kibana

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Teamplayer
Kommunikativ
Flexibel
Lösningsorienterad

Övrig information

Uppdraget påbörjas 2023-05-01 och avslutas 2025-04-30. Om utestående frågor då kvarstår kan tidsplanen komma att förlängas.
Kompetensnivån är satt till 3-4.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag