Erfaren projektledare för införande av bemanningssystem vård och omsorg/socialtjänst till Haninge kommun – Offert skickad till kund

By 4 april, 2022 maj 24th, 2022 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-05-16
 Slutdatum 2023-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-04-25 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3851113
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för rollen som Erfaren projektledare för införande av bemanningssystem vård och omsorg/socialtjänst till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
Uppdrag att projektleda införandet av bemanningssystem inom social- och äldreförvaltningens verksamheter inom äldreomsorg, IFO och funktionsnedsättning samt vikariehanteringsfunktion för utbildningsförvaltningen inom Haninge kommun utifrån beslut av respektive förvaltningsdirektör. I uppdraget ingår att innan projektstart i september 2022 starta upp samarbete med leverantörens projektledare samt ta fram projektplan. Projektledaren kommer att utifrån projektplanen driva projektet med hjälp av en projektgrupp bestående av interna resurser inom systemförvaltning och utveckling samt resurser med kompetens inom bemanning. En styrgrupp kommer att tillsättas för projektet.

Bakgrund: Under 2021 har social- och äldreförvaltningen tagit fram en strategisk riktning för personalbemanning. En del i det är upphandling av IT-stöd för bemanning som förväntas vara klar i början av maj 2022 som har till syfte att skapa förutsättningar att bemanna verksamheten med rätt kompetens vid rätt tidpunkt och med god ekonomisk kontroll. Förvaltningen kommer under våren 2022 avsluta införandet av verksamhetssystemet Lifecare med dess planeringsdel och Lifecare mobil omsorg inom vård- och omsorgsverksamheterna.

Skallkrav

Erfaren projektledare
Erfarenhet av införande av bemanningssystem
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet att ta fram underlag, beslutspunkter och presentera för styrgrupp
Kunna presentera på ett tydligt, pedagogiskt och begripligt sätt för personer som inte är experter inom IT och/eller bemanningssystem
Erfarenhet av att självständigt planera, kontrollera och följa upp

Börkrav

Erfarenhet av och kunskap om verksamhetsområdena äldreomsorg, IFO och funktionsnedsättning

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Strukturerad
Kommunikativ
Pedagogisk
Förtroendeingivande
Helhetstänk och analytisk
Målorienterad
Självständig
Ledarskap

Övrig information

Det finns en option på förlängning, dock längst till och med 2023-09-30.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag