Skip to main content

Erfaren utvecklare till team på SCB som stöttar finansmarknadsstatistiken

By 13 mars, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-06-01
 Slutdatum 2025-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Örebro 2 dagar/vecka – resten distansarbete
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | )
 Referensnummer #9109
Övergripande uppdragsbeskrivning

SCB avser att förstärka ett existerande team med en utvecklare som kommer att arbeta i nära samarbete med olika ämnesteam i en systemlösning som stöttar finansmarknadsstatistiken. En stor del av teamets tid avsätts till två applikationer som används för inhämtning, bearbetning och leverans av finansiella data till Riksbanken.

Uppdraget är att delta i teamets utvecklingsarbete som består av utvecklingsaktiviteter som är del av en roadmap bestämd tillsammans med uppdragsgivaren Riksbanken samt utvecklingsarbete inom övriga förbättrande utvecklingsaktiviteter som inte är del av roadmap.
Arbetsprocessen för en utvecklare på IT-avdelningen inom SCB innebär att:
utvecklare arbetar med krav, utveckling och test med betoning på utveckling

• utvecklare jobbar med utvecklingsarbete både i front- och backend, i denna roll med tung betoning på backend, där vi arbetar med utveckling och förvaltning av befintliga systemlösningar
• utvecklare arbetar i ett team i nära samarbete med kravställare och användare, både internt och externt
• Arbetsinsatserna som dagligen hanteras varierar i omfattning och sker i kontexten av ett teambaserat arbetssätt med de agila metoderna Scrum, Kanban eller en kombination.

Offererad konsult ska till övervägande del ha arbetat som systemutvecklare med nedan beskrivna arbetsuppgifter de senaste tre (3) åren.

Skallkrav

RabbitMQ
Web API
C#
MS Visual Studio
SQL
Versionshantering (GIT)
.NET 5 eller 6
Scrum
God erfarenhet av utveckling i Microsoftmiljö

Börkrav

WPF
MVC
Enhetstester
Masstransit
Kanban
Docker

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Teamplayer
Kommunikativ
Flexibel
Lösningsorienterad

Övrig information

Uppdraget påbörjas 2023-06-01 och avslutas 2025-05-31. Om utestående frågor då kvarstår kan tidsplanen komma att förlängas.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag