Extract Transform Load-Utvecklare till Pensionsmyndigheten. Status: Offert skickad till kund

By 30 september, 2019 oktober 18th, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-01
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-10-02 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1568193
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Extract Transform Load-Utvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vi söker en ETL-utvecklare som ska arbeta med att vidareutveckla Pensionsmyndighetens datalager för statistik och utvärdering, dvs. myndighetens datawarehouse-miljö.

Pensionsmyndighetens datalager består av en Windows-miljö med Microsoft SQL-server som databashanterare samt integrationsverktyget SAS Data Integration Studio. Datalagret utvecklas och förvaltas i en sammanhållen grupp som består av personer med både IT- och verksamhetsbakgrund.

ETL-utveckling med SAS Data Integration Studio. Både nyutveckling och underhåll av befintliga system, inklusive dokumentation och driftrutiner.

Skallkrav

Ska ha minst 5 års arbete med SAS DI Studio
Ska ha minst 5 års arbete att designa ETL-flöden för god prestanda, spårbarhet och säkerhet
Ska ha erfarenheter och kunskaper av olika datalager
Ska ha minst 5 års arbete med Microsoft SQL
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Bör ha kunskaper om pensionssystemet
Bör ha erfarenhet av migrering av SAS-server
Bör ha kunskap och erfarenhet av hantering av XML-filer
Bör ha arbetat med SAS XML Mapper

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Målinriktad
Strukturerad
Analytisk förmåga
Förmåga att skapa relationer med kravställare, intressenter och andra medarbetare
Förmåga att kunna dela med sig av betydelsefulla erfarenheter, arbetsmetodik och skapa ett nytänkande
Förmåga att arbeta självständigt med problemlösning inom området
Förmåga att förklara och lära ut på ett sätt som är anpassat till mottagaren

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag