F5/BigIP specialist till Pensionsmyndigheten

By 3 juli, 2019 juli 18th, 2019 Data/IT
Roll Nätverkstekniker
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-07-15
 Slutdatum 2020-07-20
 Omfattning 10%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-07-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1494734
Övergripande uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att på timme kunna hjälpa pensionsmyndigheten vid riktigt svåra felsöknings situationer och/eller vid mer avancerad uppsättning av nya funktioner. Uppdraget kan också innebära att hålla mindre workshops/utbildningar rörande BigIP.

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).
Minst 5 års yrkesmässig erfarenhet av nätverksdesign och konfiguration med F5 Big-IP produkter på nivå 4 eller högre
God erfarenhet från F5 Big IP vCMP (virtualiseringslagret)
Erfarenhet från att ha skapat och infört virtuella Big IP
Mycket god kunskap inom lastbalansering med Big IP
Certifieringsnivå F5 Big IP: Administration Big IP, Configuration Big-IP eller motsvarande
God Linux kompetens
Förmåga att dokumentera och visualisera sitt arbete

Börkrav

Flyttat konfigurationer från gammal till ny Big IP hårdvara
Erfarenhet av att ha infört och arbetat med APM modulen i Big IP – mer än 1 år
Erfarenhet av att jobba med myndigheter

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Situationsanpassat ledarskap- Den erbjudna konsulten bör ha ett ledarskap som bedöms vara situationsanpassat
Helhetssyn – Den erbjudna konsulten bör ha en god förmåga att se helheten i uppdraget och sitt bidrag till helheten
Förmåga att skapa förutsättningar – Den erbjudna konsulten bör ha förmågan att se problemområden och kunna komma med förslag på förändrings- och förbättringsåtgärder
Förmåga att kommunicera och samarbeta – Den erbjudna konsulten bör ha god förmåga att kommunicera med uppdragsgivaren och övriga anställda på myndigheten

Övrig information

Startdatumet är flexibelt!
Omfattningen kommer variera under uppdraget mellan 0-10%.
Option på förlängning längst till 20 Juli 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag