Skip to main content

Förstärkning till ett utvecklarteam på SCB

By 15 mars, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-04-03
 Slutdatum 2025-04-02
 Omfattning 100%
 Ort Örebro ca 3 dagar/vecka – resten distansarbete
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-03-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (annette.mardberg@keyman.se | )
 Referensnummer #9122
Övergripande uppdragsbeskrivning

SCB söker förstärkning till ett utvecklarteam på IT-avdelningen i Örebro. Uppdraget är att bidra i teamets utvecklings- och förvaltningsarbete av några olika system som stöttar den viktiga statistikproduktionen och analysen av arbetsmarknadsstatistik och utbildningsstatistik.

Teamets arbetsuppgifter har en stark tonvikt inom databasområdet så en bakgrund som databasutvecklare är önskvärd.
IT-arbete på SCB sker teambaserat, där arbete utförs både i grupp och enskilt och metoderna är Scrum, Kanban eller en kombination av båda.

Beskrivning:
– arbeta med krav, utveckling och test men med tonvikt på utveckling

– jobba med utvecklingsarbete både i front- och backend, där du arbetar med vidareutveckling och förvaltning i befintliga system
arbeta i ett team i nära samarbete med slutanvändare och kravställare

– tillsammans med teamet arbeta främst med system för statistikproduktion och analys på IT-sektionen för Statistik & Analys.

Redovisade konsulter ska till övervägande del ha arbetat som systemutvecklare med nedan beskrivna arbetsuppgifter de senaste tre (3) åren räknat från annonseringsdag.
I rollen som systemutvecklare ha god erfarenhet av utveckling i Microsoftmiljö

– I rollen som systemutvecklare utifrån framtagna krav arbetat med detaljering av krav, anpassning till IT-arkitektur, databasdesign, självständig utveckling, testning samt implementering av funktioner som till exempel: sökfunktioner, integrationer med andra system

– I rollen som systemutvecklare ha skapat systembeskrivningar utifrån beställarens krav

– Under tiden som systemutvecklare ska konsulten ha arbetat med följande språk, metoder, verktyg och ramverk:
C#
MS Visual Studio
SQL
Versionshantering (GIT)
.NET
Scrum

Skallkrav

Mycket goda kunskaper inom MS SQL Server utveckling
SSIS
MS Visual Studio
C#.Net
Windows Forms
Källkodshantering (med GIT)

Börkrav

Azure DevOps
API:er
Asp.NET MVC
jQuery
SSRS/Power BI
VB.net
HTML/Javascript/CSS

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Teamplayer
Kommunikativ
Flexibel
Lösningsorienterad

Övrig information

Uppdraget påbörjas 2023-04-03 och avslutas 2025-04-02. Om utestående frågor då kvarstår kan tidsplanen komma att förlängas.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag