Förstudie HR-system & lönesystem till Nynäshamn kommun

By 13 oktober, 2021 oktober 19th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-11-01
 Slutdatum 2022-01-14
 Omfattning %
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 3061011
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag – Förstudie HR-system & lönesystem

Uppdraget omfattar:
Bakgrund
Idag har vi lönesystemet Heroma i kommunen, ett system vi inte, i alla delar, anser möter våra behov. Vi behöver därför kartlägga våra behov av lönesystem då avtalet löper ut juni 2023 alt 2025. GDPR-lagstiftning samt behov av effektivare processer genom systemstöd innebär också att vi behöver undersöka behov av HR-system som förenklar och minimerar administration framförallt för chefer.

För att kunna ta kloka beslut som tar hänsyn till helheten om vad, varför och hur vi kan genomföra upphandling av system har vi valt att dela upp projektet i faser och kommer att börja med en förstudie som ska besvara frågorna:
1. Vilket värde kan vi skapa genom upphandling av lönesystem och när bör vi göra detta, 2023 eller 2025?
2. Vilket värde skulle ett HR-system kunna tillföra Nynäshamns kommun och vad är prioriterat?
3. Hur kan vi formulera vår digitala strategi och transformation samt hur bör systemlandskapet bör se ut
3. Vilken budget behöver vi ta höjd för, uppskattning av kostnad och resursbehov vid lönesystemsbyte och införande av HR-system?
4. vid upphandling och implementering av löne- och hr-system, hur kan projektplanen se ut, med när och hur införandet av de nya systemen ska genomföras? Vilka behöver delta i projektet.

Uppdraget har följande mål:
1) Skapa ett övergripande business case till de eventuellt kommande upphandlingarna som besvarar ovanstående frågor och som har både medarbetar-, chefs- och HR/lön perspektiv
2) Identifiera processer (processkartläggning) som berörs av ett HR-system & nuvarande lönesystem.
3) Beslutsunderlag inför konkurrensutsättning befintligt lönesystem 2023 eller 2025 samt vilka HR-processer bör hanteras i HR-system eller motsvarande.
4) Förslag på nästa steg inklusive utvärdering av alternativa lösningar, riskvärdering samt omfattning i tid och kostnad.

Leverantörens/konsultens uppdrag blir att bistå Nynäshamns kommun med kvalificerat metodstöd under den förstudie som ska genomföras, för att utröna när lönesystemet ska konkurrensutsättas och ett HR-system köpas in för att tillgodose krav, behov och nyttor. Leverantören/konsulten ska agera expertrådgivare och leda och facilitera de olika ingående aktiviteterna under förstudien. Interna resurser från lön (25%) och HR (25%) deltar samt deltagande från it och möjlighet att intervjua chefer m fl.

Arbetet kan utföras delvis på plats och delvis på distans.

Skallkrav

Erfarenhet av offentlig upphandling/implementering/optimering av HR-system (större modulbaserade men även mindre nischade).
Erfarenhet av både projektledning och förändringsledning för upphandling/implementering/optimering i kommunal verksamhet.
Kunskap och erfarenhet av processkartläggning.
Mycket god marknadskännedom om HR- och lönesystem, anpassade för kommunal verksamhet.
Systemkompetens inom HCM-system
Övergripande kunskap om HR- & löneprocesser
Konsulten ska vara oberoende från systemleverantörer på marknaden
Konsulten ska ha lång (minst 10 år) erfarenhet från kvalificerad rådgivning inom verksamhetsutveckling och investeringar i IT-system kopplade till HR och lön samt implementering av HR- och lönesystem.

Börkrav

Erfarenhet av offentlig upphandling/implementering/optimering av lönesystem.
Erfarenhet av att läsa/tolka kollektivavtal, policydokument osv
Marknadskännedom om HCM-system i Sverige för kommunmarknaden
Konsulten ska tillhandahålla rådgivningsstöd, verktyg och mallar vid upphandling som kvalitetssäkrar upphandlingsprocessen
HR-chefserfarenhet/Lönechefserfarenhet, IT/Systemerfarenhet, Goda kunskaper om systemvetenskap, GDPR, arbetsrätt

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel
Pedagogisk
Strukturerad

Övrig information

Option på förlängning 6+6+6+6 månader – längst t.o.m. 2024-01-14.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag