Förstudie kring införande av CMDB – Offert skickad till kund

By 25 mars, 2021 april 15th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-04-01
 Slutdatum 2021-05-31
 Omfattning %
 Ort Distansarbete
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-03-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2483793
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för att utföra en förstudie kring införande av CMDB, till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Kunden är inne på att etablera en ordentlig Configuration Management Database där de idealt skulle kunna ha kontroll över vilka mjukvaror de har, vem som använder som, vilka klienter de är installerade på, vilka servrar som är inblandade, vilka affärsprocesser som stöds m.m.

Kunden har idag ServiceNow och LeanIX. Kunden ser inte i dagsläget att de skall investera i ett ytterligare system.

De behöver nu därför hjälp med en förstudie kring CMDB för att:
• Beskriva nyttan av en CMDB – kvantifierat i vilka besparingar som kan göras
• Beskriva i vilka steg det vore lämpligt för Kunden att införa CMDB
• Kvantifiera hur många timmar per år Kunden totalt behöver lägga på att underhålla en CMDB för att få ut nytta av den och inte riskera dålig datakvalitet över tid

De söker en pragmatisk expert som kan:
• Dela med sig av sin expertis och erfarenheter i området
• Intervjua några nyckelpersoner hos kunden för att förstå deras situation
• Beskriva en roadmap för hur de skulle kunna införa en CMDB (i vilken ordning de bör etablera koncept/komponenter) i de verktyg de har idag
• Estimera kostnad per steg (engångskostnad, ”driftskostnad” och ökad headcount
• Estimera nytta per steg (helst besparingar men även annan kvantifierbar nytta)

Omfattning: Ca 50-100 timmar under april-maj.
Arbetat kan utföras helt på distans.

Skallkrav

Erfarenhet av att etablera CMDB i en omogen organisation
Ha kunskap om ServiceNow och dess möjligheter
Ha kunskap och LeanIX
Ha ett pragmatiskt synsätt på ITIL
Erfarenhet av att utföra förstudier inom detta område som påminner om denna

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Pragmatisk
Självgående
Kommunikativ
God social förmåga

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070-644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag