Skip to main content

Förstudieledare – fördjupad förstudie kallelse- och personlarm till Region Västmanland

By 9 februari, 2023mars 21st, 2023Data/IT
Roll Förstudieledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-02-27
 Slutdatum 2023-04-30
 Omfattning 40%
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-02-10 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
 Referensnummer #8933
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Förstudieledare – fördjupad förstudie kallelse- och personlarm till Region Västmanland. 
Konsulten ska uppnå kompetensnivå 4 i efterfrågad roll, se bilaga “Kompetensnivåer för konsultuppdrag”.

En erfaren förstudieledare till en fördjupad förstudie för kallelse- och personlarm i Region Västmanland. Vi söker en förstudieledare som är en naturlig ledare som anser att samarbete är en förutsättning för att uppnå bästa resultat. Personen ska vara resultatinriktad och ha hög grad av servicekänsla där kunden står i fokus. Vi ser att du är strukturerad och kan planera och organisera ditt arbete så att tidsramar följs och att kvalitén på resultatet blir hög. 

Uppdrag:
I dagsläget finns ett kallelse- och personlarmsystem inom Region Västmanland. IT-stödet används primärt av Regionens vårdcentraler, vuxen- och barnpsykiatrin i Köping samt ungdomsmottagningen i Västerås. IT-stödet upplevs som bristfälligt och inte ändamålsenligt både avseende funktionalitet och kvalitet. Det skapar en otrygg arbetsmiljö för personalen. Uppdraget avser en fördjupad förstudie för att se vilka möjligheter det finns för en regionövergripande lösning och som kan användas av närsjukvården inkl vuxen- och barnpsykiatri i Köping, ungdomsmottagningen i Västerås. Den fördjupade förstudien görs utifrån de slutsatser som den tidigare förstudien kom fram till och ska även ge en tydlig kravspecifikation för en kommande lösning. Syftet med den fördjupade förstudien är att leverera en kravbild för kallelse- och personlarm för ovan nämnda verksamheter, se över vilka möjliga alternativa lösningar som finns samt ta fram en plan för ett införande. Målbilden är att Regionens verksamheter ska ha ett effektivt, kvalitetssäkrat, tillgängligt och pålitligt IT-stöd för kallelse- och personlarm. 

Omfattning beräknas till ca 200h

Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av att ha drivit projekt- och förändringsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet
Goda färdigheter i kommunikation
Goda färdigheter i dokumentation
Erfarenhet av uppdrag med inriktning på digitalisering
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ i tal och skrift
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på månadsvis förlängning kan bli aktuell som längst t.o.m. 30/6-2023.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag