Förstudieledare – från beställning till betalning till region Sörmland

By 10 september, 2021 september 26th, 2021 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-10-04
 Slutdatum 2021-12-17
 Omfattning 50%
 Ort Nyköping/Eskilstuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-09-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | Maja Sundberg 070-555 72 21)
 Referens nr 2895243
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult/team för rollen som Förstudieledare – från beställning till betalning till region Sörmland

Uppdraget omfattar:
Uppdraget avser genomlysning av Region Sörmlands arbetssätt och IT-stöd kopplade till flödet Från beställning till betalning.
Förstudien ska presentera alternativa vägval för processutveckling samt en sammanställning över vilka system som finns på marknaden, dess för- och nackdelar och hur de kan stödja både Inköpsenhetens och Ekonomistabens framtida arbetssätt och användarnas behov. Resultatet av förstudien ska kunna användas som stöd vid en framtida upphandling.
Ägarskapet för processerna från beställning till betalning är uppdelat mellan inköpsenheten och ekonomistaben. Inköpsenheten är organiserad under en gemensam nämnd mellan Sörmland och Västmanland men är organisatoriskt placerad i Sörmland. I arbetet med förstudien ska representanter från inköp, ekonomistaben, förvaltningsobjekt Ekonomi samt lösningsarkitekt från Region Sörmland IT (RSIT) involveras.
Uppdragets omfattning är ca 50 % och fördelning av ingående aktiviteter hanteras mellan beställare och leverantör och kan variera över tid.
Tjänsterna ska genomföras i, hos beställarens, beslutad lokal eller via distans enligt överenskommelse med beställaren. Om leverantören kan erbjuda olika konsulter i ett team för att utföra uppdraget är det godtagbart så länge den totala kompetensen uppfyller kompetensprofilen som specificeras i uttalade krav.

Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av liknande projekt eller förstudier inom området Ekonomi och Inköp i större offentlig verksamhet
Kunskap av att beskriva och visualisera processer och samband inom komplexa organisationer och i IT-miljöer
God kännedom om pm3 förvaltningsstyrning
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.

Börkrav

Minst 8 års dokumenterad erfarenhet av projektledning och förstudiearbete

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-02-28

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg 070-555 72 21

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag