Skip to main content

Förstudieledare – genomlysning IT-stöd inköp/upphandling till region Sörmland

By 25 oktober, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-11-16
 Slutdatum 2022-12-31
 Omfattning 75%
 Ort Eskilstuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-10-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
 Referensnummer #8232
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Förstudieledare – genomlysning IT-stöd inköp/upphandling till Region Sörmland.

Uppdraget avser att utifrån Inköp Sörmland Västmanlands arbetssätt genomlysa behov av IT-stöd från behov till upphandlat kontrakt inklusive avtalsuppföljning. 

 
Beställaren anser sig ha tillräcklig kännedom och kunskap av IT-stöd för själva upphandlingsprocessen så tyngdpunkten ska ligga på IT-stöd för exempelvis uppdragshantering, produktionsplanering, rapportering och uppföljning i ett kategoristyrt inköp.
Förstudien ska presentera en sammanställning över alternativa IT-stödslösningar och dess påverkan på inköpsprocessen, dess för- och nackdelar samt hur de kan stödja både Inköpsenhetens framtida arbetssätt och användarnas behov. Resultatet av förstudien ska kunna användas som stöd vid en framtida upphandling.
Inköpsenheten är organiserad under en gemensam nämnd mellan Sörmland och Västmanland men är organisatoriskt placerad i Sörmland. I arbetet med förstudien ska representanter från inköp och förvaltningsobjekt Ekonomi.
 
Uppdraget ska utföras primärt under november och december månad 2022 och fördelning av ingående aktiviteter hanteras mellan beställare och leverantör och kan variera över tid.
 
 
Tjänsterna ska genomföras i, hos beställarens, beslutad lokal eller via distans enligt överenskommelse med beställaren. Om leverantören kan erbjuda olika konsulter i ett team för att utföra uppdraget är det godtagbart så länge den totala kompetensen uppfyller kompetensprofilen som specificeras i uttalade krav.
 
Bakgrund
Inköp Region Sörmland Region Västmanland har idag Mercell TendSign och CLM som IT-stöd för upphandling och avtalsuppföljning och Visma Proceedo som beställnings- och e-handelssystem. I samband med en större omarbetning av verksamhetens processer har identifierats flera aktiviteter eller delprocesser som förmodas kunna förenklas och förbättras om ytterligare IT-stöd implementeras. Därmed har ett behov av extern kompetens uppstått, som kan hjälpa beställaren att tydliggöra hur ytterligare IT-stöd kan stödja processerna, vilka tänkbara lösningar som finns tillgängliga på marknaden och även hur införandet av dessa IT-stöd påverkar behov av förändringar i processerna.  
Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av liknande projekt eller förstudier inom området Ekonomi och Inköp i större offentlig verksamhet.
Kunskap av att beskriva och visualisera processer och samband inom komplexa organisationer och i IT-miljöer.
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift

Börkrav

God kännedom om pm3 förvaltningsstyrning.
Minst 8 års dokumenterad erfarenhet av projektledning och förstudiearbete.

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m 2023-01-31.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag