Förvaltning och support av accessapplikationer till Region Västmanland

By 15 september, 2021 oktober 19th, 2021 Data/IT
Roll Förvaltningssamordnare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-03
 Slutdatum 2023-01-03
 Omfattning %
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-10-01 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | Maja Sundberg 070-555 72 21)
 Referens nr 2918531
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en en leverantör för löpande förvaltning och support av de egenutvecklade accessapplikationerna till Region Västmanland

Uppdraget omfattar:
Region Västmanland har ett flertal (14 st i nuläget) applikationer implementerade i Microsoft Access. Applikationerna har utvecklats sedan lång tid tillbaka och stödjer unika och i vissa fall kritiska verksamhetsprocesser. Målsättningen är att på sikt hitta ersättande lösningar i form av standardsystem eller anpassning av befintliga verksamhetssystem.
Följande applikationer är aktuella initialt
• Celiaki
• CPAP
• Diabetes Mellitus
• Jourlista
• KortnrRegister
• LM Adress
• MobilTelefoner
• PersonSökare
• PKort
• SmiAnm
• SwedVasc (7 olika program)
• TalTidning
• uKund
• Tim

För att säkerställa vidmakthållandet söker Region Västmanland en leverantör för löpande förvaltning och support av de egenutvecklade accessapplikationerna.

Historiskt har uppdraget omfattat ca 200 timmar per år. I samband med årliga uppdateringar av Microsoft Windows och Microsoft 365 (Microsoft Office) genomförs anpassningar och tester för att säkerställa kompatibilitet med aktuell version. Ändringar av befintliga funktioner förekommer i mindre omfattning. Uppdraget kan även komma att omfatta stöd och utveckling i samband med övergång till ersättande lösning samt avveckling.

Skallkrav

Leverantör ska ha kompetens inom systemutveckling med fokus på Microsoft Access, Visual Basic for Applications (VBA) samt Microsoft SQL.
Krav på tillgänglighet: Arbete med att lösa kritiska ärenden påbörjas inom åtta (8) timmar vardagar 08:00-17:00. För övriga fel påbörjas arbete inom 3 arbetsdagar eller enligt överenskommelse.
Leverantören ska bifoga kort beskrivning med förslag på hur uppdraget kommer genomföras, rutin för felanmälan och beställning samt hur leverantören säkerställer kompetens och tillgänglighet över tid.
Leverantör ska bifoga CV på minst 2 personer som kommer vara tillgängliga för att utföra uppdraget.
Leverantören ska ange pris för fast månadskostnad, timpris samt antal timmar som ingår i fast månadskostnad.
Konsulten skall behärska svenska språket väl i både tal och skrift.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-03-01

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg 070-555 72 21

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag