Skip to main content

Förvaltningsledare/Förändringsledare till Tillväxtverket

By 24 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Förvaltningsledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-01-02
 Slutdatum 2023-06-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm / Malmö / Östersund
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referensnummer #8445
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Förvaltningsledare/Förändringsledare till Tillväxtverket med placering i Stockholm / Malmö / Östersund.

Tillväxtverket har haft regeringens uppdrag att hantera EU stödet som vändt sig till företag. Detta, och också andra former av stödinsatser, hanteras i systemet Nyps som Tillväxtverket utvecklar och förvaltar. Systemet består bland annat av e-tjänster för företag, klienter för handläggning och tillämpningar för statistik, uppföljning och rapportering. IT Enheten, där du blir placerad, jobbar med ansvarsområden inom systemförvalning, infrastruktur och utveckling. För att stödja våra uppdrag framåt söker vi nu förstärkning i vårt förvaltningsteam, bland annat i form av Förvaltningsledare/förändringsledare.

Uppdraget innebär att vara ett stöd till myndighetens verksamheter i förvaltning och utveckling av deras IT- och stödsystem. Du leder och har ansvar att säkerställa att IT-lösningar inom ett förvaltningsobjekt fungerar och är tillgängliga för förvaltningsobjektets processer enligt överenskomna krav. I rollen ingår att kunna driva vidare Tillväxtverkets systemförvaltningsmodell, koordinera olika tekniska projekt och stödja verksamhetens utvecklande initiativ. Det innebär bl.a. fortsatt arbete med förvaltningsorganisationen, kartläggning och utveckling av förvaltningsprocesser, projektledning av IT projekt, teknisk kravställning och beställning m.m. Du kommer att ansvara för att supportera förvaltningsuppdrag och koordinering av IT-stödet tillsammans med verksamhetens systemförvaltare och med uppdrag från objektsägare. I arbetet är ett viktigt mål att kvalitetssäkring och vidareutveckling av IT-stödet, vilket görs i samspel med verksamheten. Automatisering och effektivisering är givna nyckelord i ditt arbete.

 
I rollen som förändringsledare arbetar du primärt med resultatet av en utredning kopplat till ny support verksamhet inom utvecklingsavdelning. Du arbetar i projekt med syfte att marknadsföra och driva förändringsarbetet inom avdelningen och mot verksamhet. Ditt fokus är att synliggöra och optimera nyttan av gemensamma plattformar och arbetssätt för supportverksamhet inom den interna organisationen med även hos externa kunden. Som förändringskonsult ansvarar du för att ta fram förändringsplaner för transformationsprojekten utifrån resultatet av genomför arbete.  

Uppdraget omfattar:

·       Hålla ihop, delta i planering och stödja styrning av olika projekt mot uppsatt mål
·       Stödja arbete med framtagande av planer för införande av ramverk för support inom utvecklingsavdelningen och genomlysning av systemstöd för användarsupport inom ramen för översyn av support verksamhet projektet
·       Koordinera information och olika aktiviteter mot kärnverksamhet i ovan nämnda roller. 
·       stödja myndighetens verksamheter rörande förvaltningen och utvecklingen av deras IT- och stödsystem samt att säkerställa att IT-lösningarna inom ditt förvaltningsobjekt fungerar och är tillgängliga för förvaltningsobjektets processer, enligt överenskomna krav. 
·       Utveckling av systemförvaltningsmodell
·       Tillsammans med verksamhetens systemförvaltare och på uppdrag av objektägaren ansvarar du för förvaltningsuppdraget och koordineringen av IT-stödet.  
·       Samverkan med verksamheten för att kvalitetssäkra och vidareutveckla IT-stödet. 
·       Automatisering och effektivisering är också viktiga delar i ditt arbete. 
·       Följa upp och löpande rapportera status i projekt
·       Kunna bidra med chefstöd i olika aktivitet·        

Vi arbetar agilt och efter ITIL samt i DevOps-kontext.
 
Bakgrund:
Utvecklingsarbete har som mål under 2023 att förbättra och utveckla systemförvaltningsmodellen. Även genomlysning av systemstöd för användarsupport kommer att ligga som fokus området för IT förvaltning och support.

Tillväxtverkets IT-enhet har som strategisk inriktning att:
• Bedriva IT verksamhet närmare kärnverksamheten och erbjuda ökat stöd inom digitalisering.
• Flytta fokus från operativ IT-drift till verksamhetsutveckling ge-nom att köpa bas- och värdeökande funktioner inom IT som tjänst.
• Stärka IT- personalens förmåga kring systemförvaltningsfrågor (t.ex. kravställning, beställning och uppföljning) av våra IT tjänster.
• Öka graden av standardiserade IT-tjänster.
• Övergå från en traditionell releasehantering till att snabbare kunna leverera funktioner med hög kvalité genom en kontinuerlig leverans av utvecklad kod i de egenutvecklade systemen baserat på arbetssättet DevOps.
 
 Uppdraget ska leda till att Tillväxtverket når följande resultat:
• En homogen och förvaltningsbar support verksamhet 
• Säkerställa att nödvändiga rutiner, processer och samverkan mellan support verksamheten och kärnverksamheten uppnås
• Säkerställa att vi uppnår de uppsatta mål efter implementering av åtgärder som identifierades i översyn av supportverksamhet
 
Uppdraget ska bidra till att Tillväxtverket på sikt uppnår:
 • Ett modernt, kostnadseffektivt och kvalitativt support som proaktivt stödjer Tillväxtverkets digitaliseringsarbete och verksamhetsmål
 • Moderna, resurseffektiva och ändamålsenlig support och förvaltning.
 • En väl anpassat användarsupport
Uppdraget kan även innefatta andra uppgifter.
Arbetet främst på kontoret med kan också genomföras på distans efter överenskommelse. Detta kan ändras beroende på utvecklingen rörande Corona. 
Skallkrav

God erfarenhet av koordinering av IT-projekt
God övergripande teknisk kompetens
Skall ha goda kunskaper i svenska. Det är viktigt då all dokumentation sker på svenska
Skall ha erfarenhet av att bedöma olika tekniska lösningar för att effektivt kunna planera och samordna projekt inom IT
Erfarenhet av arbete med verksamhetsförändring
Förmåga att planera eget arbete och prioritera aktiviteter på ett effektivt sätt
Erfarenhet av arbete inom system förvaltning
Förmåga att genomföra workshop och utbildning

Börkrav

Erfarenhet av arbete som projektledare
Kunskap om agilt arbetssätt

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikation
God social förmåga
Driven
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-12-31

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag