Förvaltningsledare-verksamhet för förmånsgemensamma tjänster till Pensionsmyndigheten -Offert skickad till kund

By 28 augusti, 2020 december 5th, 2020 Data/IT
Roll Förvaltningsledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-09-07
 Slutdatum 2021-10-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-08-31 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2042103
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Förvaltningsledare-verksamhet för förmånsgemensamma tjänster till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Vikariat för rollen som Förvaltningsledare – verksamhet för ett av pensionsmyndighetens mest komplexa objekt som vi kallar ”Förmånsgemensamma tjänster”. Objektet innefattar myndighetens ärendehanteringssystem och dess plattform, utbetalningssystem, kundregister, förmånsregister, återkravshantering, informationsutbyte med försäkringsbolag, myndigheter och mycket mer.

Som förvaltningsledare- verksamhet ansvarar vi för att godkänna leveranser från IT, budget, prognos, förvaltningsplaner, arbetsledning och uppdragsledning. Planering, styrning och genomförande av uppdrag. Ta fram och se verksamhetsbehov, stötta och leda objektspecialister. Du kommer att arbeta nära vår Förvaltningsledare-IT för objektet och vi lägger stor vikt på din förmåga att verka i gränslandet mellan IT och produktionsverksamhet.

Skallkrav

Akademisk examen inom relevant område
Minst 4 års erfarenhet i rollen som förvaltningsledare/projektledare
Förmåga att strukturerat planera och leda komplexa arbetsområden
Erfarenhet av arbete med förvaltningsmodeller (tex PM3)
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Erfarenhet av övergång till agila arbetssätt

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Ha god samarbets- och kommunikationsförmåga
Duktig på att stötta andra
Stor förmåga till helhetsperspektiv
Vara en operativ ledare

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag