Förvaltningsproduktledare inom Vård och Hälsa till Region Sörmland

By 26 april, 2022 maj 24th, 2022 Data/IT
Roll Produktledning
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-07-01
 Slutdatum 2022-12-30
 Omfattning 100%
 Ort Nyköping/Eskilstuna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-05-03 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Maja Sundberg (cv@keyman.se | 070-555 72 21)
 Referens nr 3937178
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Förvaltningsproduktledare inom Vård och Hälsa till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
IT Förvaltning inom Region Sörmland
Pm3 är Region Sörmlands förvaltnings- och portföljstyrningsmodell. Förvaltningsverksamhet enligt pm3 innebär att kontinuerligt stödja, vidmakthålla, vidareutveckla och tillgängliggöra stöd till en verksamhet (objektverksamhet).
Indelningen och avgränsningen av det som ska förvaltas, dvs förvaltningsobjekt, styrs i pm3 av verksamhetsnytta. Ett förvaltningsobjekt innehåller en kombination av både verksamhetskomponenter (ex rutiner, användarinstruktioner, utbildningsmaterial och tester) och IT-komponenter (NCS Cross, Orbit och Obstetrix m.fl.) paketerade som förvaltningsprodukter.

I Sörmland finns det sammanlagt tio förvaltningsobjekt varav ett är förvaltningsobjektet Vård och Hälsa. I Vård och Hälsa finns det 14 förvaltningsprodukter. Förvaltningsprodukten leds och styrs av en förvaltningsproduktledare (FPL) som företräder verksamhets sidan samt en förvaltningsproduktledare IT (FPL-IT) som företräder IT-sidan.

Uppdraget som FPL IT
Uppdragets omfattning är 100% av en heltidstjänst och innefattar bl.a. att:
– Bemanna roller på operativ nivå i samråd med FL-IT och berörda resursägare
– Utarbeta förvaltningsplan tillsammans med FL, FL-IT, FPL
– Förvaltningsplanen läggs in i PLUSS
– Prioritera och besluta inom ramen för förvaltningsplanen tillsammans med FL och FL-IT
– Följa upp utfallet av förvaltningens IT-kostnader avseende förvaltnings-produkten och rapportera utfallet till FL-IT
– Koordinera och administrera samtidigt pågående aktiviteter som avser förvaltningsprodukten samt vid behov starta nya
– Föredra ärenden utom förvaltningsplanen för FL-IT
– Begära in offerter och lägga beställningar avseende förvaltningsprodukten,
– Driva ändringsönskemål mot leverantörer
– Driva krav på felrättningar mot leverantörer
– Samverka med leverantörer i olika forum (användarforum, teknikforum, möten etc.)
– Följa upp avtal och initiera förändringar till FL-IT
– Följa upp att IT-komponenterna följer gällande lagar, förordningar och regelverk och rapportera till FL-IT
– Kontinuerligt arbeta med att förhålla sig till direktiv kopplat till informationssäkerhet och löpande arbete med att våra it-komponenter ska uppfylla de lagar och direktiv som finns. IT-komponenten ISMS används för att registrera och följa upp följsamhet mot direktiv.
– Delta vid förvaltningsledningsmöten (Nätverksträffar, webbinar med Förvaltningskontoret, avstämning med FL/FLIT och FPL )
– Ställa krav på berörda projekt ur förvaltningsperspektiv
– Samordna uppdrag och aktiviteter med andra objekt och projekt
– Omvärldsbevaka ur ett tekniskt perspektiv
– Kontinuerligt statusrapportera till FL-IT
– Avvikelserapportera till FL-IT

Lämpliga utbildningar att genomföra för rollen:
1. Pm3
2. Utbildning förändringsledning
3. Praktiskt ledarskap – att leda utan att vara chef
4. Informationssäkerhetsutbildning ISMS Stöd för informationssäkerhetshantering

Skallkrav

Erfarenhet av- och förmåga att arbetsleda och operativt styra andra resurser
Behärskar svenska språket i tal och skrift
God kännedom om och tidigare erfarenhet av förvaltningsarbete och förvaltningsmodell inom IT

Börkrav

Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Kommunikativ och god social förmåga
Strukturerad, följer upp sitt arbete och sina leveranser
Leder sig själv och kan ta beslut
Analytisk med en helhetssyn
Flexibel och lösningsorienterad

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Är organiserad och systematisk
Är bekväm med att arbetsleda andra resurser (som ingår i arbetet med förvaltningsområdet)

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2023-06-30.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Maja Sundberg, mobilnummer 070-555 72 21.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag