Full stack developer with focus on frontend

By 3 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-11-29
 Slutdatum 2022-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referens nr 3167314
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for a Full stack developer with focus on frontend, to our customer.

Description:
Our customer is working on a new product idea where they want to investigate the possibility to integrate modern
BI tools with their state-of-the art analytics platform, Opus Suite.

You will be working with evaluating different embedded analytics platform vendors through building proof-of-concept applications. You will be an important part in the product discovery process where we will setup a small team consisting of an applications specialist with domain knowledge and one or two full stack developers. You will have responsibility for design and implementation of the full stack.

Your duties and responsibilities
 Configuration and branding of third party platforms for embedded analytics
 Design, implement front end application
 Configuration, installation and population of backend databases
 Integration with Opus Suite data output
 Configuration/setup of Windows web servers
 Product Windows installation packages
 Work closely with Opus Suite application specialist to present relevant BI views
 Document design decisions and processes
 Interact with stakeholders


Qualifications
Qualifications include:
 Specialized knowledge
o Javascript
o Java, Tomcats
o Experience from various web servers on Windows
o Database experience
o MSI packaging

 Skills
o Documentation
o Communication
o Agile methods

 Abilities
o Adaptability to new situations
o Can-do attitude
o Driven individual contributor

 Experience
o +5 years of software development
o Product discovery processes
o Embedded analytics and BI tools (especially Yellowfin, Logi)

Skallkrav

+5 years of software development
Javascript
Java, Tomcats
Experience from various web servers on Windows
Database experience
MSI packaging
Embedded analytics and BI tools (especially Yellowfin, Logi)

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Adaptability to new situations
Can-do attitude
Driven individual contributor

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Edwin Landgraff, mobilnummer 076-765 40 46.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag