Fullstackutvecklare .Net till myndighet

By 21 juni, 2022 juli 5th, 2022 Data/IT
Roll Fullstack utvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-09-01
 Slutdatum 2023-08-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-22 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referens nr 4278903
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Fullstackutvecklare .Net till vår kund.

Uppdraget omfattar:
Som systemutvecklare inom dataanalys och datahantering på avdelningen It-utveckling är du en del av det agila team som utvecklar och förvaltar ett av Kundens system inom detta område, inklusive omkringliggande integrationer. Kunden hanterar en stor mängd digital information från den finansiella sektorn och använder ett datalager baserat på en plattform från SAS Institute för att hantera den informationen. Detta system är ett dynamiskt system för att hämta data ur datalagret samt tillgängliggöra detta data för användarna i en ”self service”-lösning för åtkomst och analys av data.

Du kommer att jobba som fullstackutvecklare och ha ett nära samarbete med Kundens kärnverksamhet. Uppdraget omfattar hela kedjan från krav, arkitektur och design till utveckling, test och driftsättning. I arbetsuppgifterna ingår både förvaltning, livscykelhantering och hantering av incidenter samt ny- och vidareutveckling. Vi söker en erfaren fullstackutvecklare som går in som en del av detta agila team.

Uppdraget omfattar praktiskt handledning och stöttning i förändringsarbete inom it.

Skallkrav

Minst 10 års erfarenhet av fullstackutveckling inom .NET
Minst 1 års erfarenhet av Vue samt typescript
Minst 5 års erfarenhet av HTML5/CSS3/ Javascript
Minst 5 års erfarenhet av C# och MSSQL
Flytande svenska i tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet av att utveckla lösningar för att tillgängliggöra och analysera data
Erfarenhet av utveckling i Elasticsearch
Erfarenhet av Azure Devops/TFS samt implementering av CI/CD pipelines.
Erfarenhet av REST API design
Erfarenhet av att arbeta med systemutveckling enligt agil metodik och SAFe-ramverket
Erfarenhet av att arbeta med hela kravkedjan, från behov till färdig funktion.
Erfarenhet av uppdrag inom offentlig sektor
Erfarenhet av uppdrag inom finansiell sektor

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv i kommentarsfälten för respektive skall- och börkrav hur konsulten uppfyller kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Ha god samarbetsförmåga
Kunna arbeta självständigt

Övrig information

OBS! Hur konsulten uppfyller de olika Skall- och Börkraven måste finnas redovisat i CV:t. Även Börkraven är mycket viktiga i kundens utvärdering av konsulten och kommer att betygsättas vid eventuell intervju hos kunden.

Option på förlängning som längt 1 år.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor vänligen kontakta Edwin Landgraff 076-765 40 46.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag