GIS-konsult för digitalisering av fastighetsmark till Haninge kommun

By 16 augusti, 2021 september 26th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-09-20
 Slutdatum 2021-12-17
 Omfattning 60%
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-08-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2803919
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en GIS-konsult för digitalisering av fastighetsmark till Haninge kommun

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND, SYFTE OCH MÅL:
Vi ska i Haninge utveckla en digitalt obruten samhällsbyggnadsprocess, bestående av olika digitala byggstenar som behöver sammankopplas för att i slutändan resultera i en handläggning som följer (de nya) lagarna och är mer rättssäker, möjliggör bättre kundservice samt är mer kostnads- och tidseffektiv.
Navet för mycket av vårt digitala arbete utgår ifrån vårt interna WebbGIS, så ett led i digitaliseringen är att förbättra kvaliteten på våra GIS-skikt.
I denna upphandling söker vi en GIS-konsult för hjälp att uppdatera skiktet för parkavdelningens markskötselområden gällande Tornbergets fastighetsmark. Tornberget är Haninges fastighetsbolag för kommunala verksamhetsfastigheter som t ex skolor och förskolor. Vi har genom jämförelse med ortofoto konstaterat att 85st av 120st fastigheter har oklarheter/brister. Skiktet används framförallt för att planera markskötseln.

UPPDRAGET:
Uppdraget består i att uppdatera ett GIS-skikt för parkavdelningens markskötselområden gällande fastighetsmark genom följande metodik:
1. Inventera och inhämta relationshandlingar från andra avdelningar och kommunala bolag (framförallt Mark- och exploatering samt Tornberget).
2. Uppdatera fastighetsmark i QGIS (i av beställaren uppsatt projekt) mha relationshandlingar. Kan kräva viss databearbetning.
3. Digitalisering från flygfoto i QGIS för de fastigheter där relationshandlingar saknas eller är bristfälliga. Kräver även fältkontroll.
4. Dokumentation av de fastigheter som kräver ytterligare åtgärd, t ex inmätning eller nyare flygbilder

LEVERANS:
• Uppdaterat fastighetsskikt i QGIS
• Uppdaterad fastighetslista med status över utförd digitalisering, ev fältbesök, samt dokumentation över de fastigheter som kräver ytterligare åtgärd
• Dokumentation av metodik, t ex vilken klassning och noggrannhet som har kunnat uppnås för olika typer av objekt

OMFATTNING:
Uppdragets omfattning estimeras till 60% och kan komma att variera under uppdragstiden.
Uppdraget ska genomföras på plats i Haninge Kommun i de fall beställaren så anser lämpligt, därutöver genomföras på distans genom Teams som är kommunens verktyg.


FÖRUTSÄTTNINGAR:
– Konsulten ska arbeta enligt den metodik, modell och med de verktyg som kommunen fastställer.
– Konsulten ska lägesrapportera i av kommunen angivet verktyg i syfte att möjliggöra uppföljning och styrning.
– Konsulten ska ge beställaren tillräckligt underlag för god granskning och rimlighetsbedömning av fakturerad tid.
– Konsulten ska säkerställa tillgång till egen bil, dator (med QGIS v3.14 el senare) och mobiltelefon under uppdraget.
– Konsulten ska säkerställa möjlighet att genom digital identifiering (ex. Bank-ID, e-legitimation, SMS) kunna logga in till den av kommunen tillhandahållna inloggningsportalen.

Skallkrav

Konsulten ska ha god kunskap i QGIS.
Konsulten ska ha god kunskap kring hantering och bearbetning av GIS och CAD-data.

Börkrav

Det är en fördel om konsulten har erfarenhet från liknande uppdrag, och särskilt från arbete med markskötselytor på parkmark.

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Driftig
Kommunikativ
Ansvarstagande
Noggrann
Lösningsinriktad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2022-06-17 med en omfattning 50-90% baserat på beställarens bedömning och behov. I första hand avseende ytterligare digitalisering/uppdatering av GIS-skikt.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag