Identity and Access Management Expert to NCC (10248)

By 10 januari, 2022 januari 25th, 2022 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-19
 Slutdatum 2022-03-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-01-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referens nr 3381033
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for a Identity and Access Management Expert with competence level 3 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Description:
As a consultant you will be responsible for the solution design of the IAM (Identity and Access Management) area in different development initiatives and projects. Act as an architect in NCCs IAM solution strategic and tactical development, according to NCC business demand and related ecosystem evolution.
You will work in an agile team with other competencenes within the information security and compliance area.

This role is a back-fill from a sick leave.

Role responsibility:
Within IAM responsibility area:
-Be an expert in NCCs IAM solution and work together with IT Service delivery team with CSI (continual service improvement)
-Analyze business requirements, as well as IT operational and non-business requirements (e.g. performance)
-Deliver solution architecture and solution design for IAM in development initiatives and projects according to set development process
-Secure that the solutions are aligned with and supported by IT Operations, especially with the IAM IT Service and IT Security
-Secure that the solutions are aligned with information policies and IT Security principles and guidelines
-Act within and follow the architecture principles, guidelines and frameworks defined by the EA (Enterprise Architecture)
-Work with improving the IAM part of the EA (enterprise architecture)
-Work with vendors/suppliers involved in developing a solution to ensure they follow architecture principles
-Act as key escalation point and solve issues within the IAM area for development initiatives and projects
-Manage the relationships with project managers, service managers and different stakeholders within DOS in a formalized, professional and transparent way
-Support the project manager in achieving project goals and objectives
-Participate actively in development initiative and project teams as needed
-Participate actively in development, operational and governance forums as needed

Skallkrav

High competence and at least 6 years as a consultant within relevant area
Previous experience within similar assignments
Academic degree or equivalent work life experience
Experience and expertise in the IAM field
Great English language skills

Börkrav

ITIL certification is merited

Övriga krav

Bifoga CV på engelska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

High level of independency
Can work independently

Övrig information

All offers + CV must be written in English

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag