Implementering metadataportal GeoNetWork till Haninge kommun – intervjuer pågår!

By 17 september, 2021 oktober 19th, 2021 Data/IT
Roll Systemutvecklare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-10-04
 Slutdatum 2021-12-13
 Omfattning 100%
 Ort Haninge
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-09-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2956872
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppdrag Implementering metadataportal GeoNetWork till Haninge kommun.

Uppdraget omfattar:
BAKGRUND:
Geodataenheten på Haninge kommun tillhandahåller och förvaltar kommunens geodata. Vi har en GIS-infrastruktur bestående av internt WebbGIS (CSM), externt WebbGIS (Origo), desktop-GIS (QGIS) med PostgreSQL, PostGIS och QGIS-server på Windows-servrar . Vi kommer att publicerar allt mer av våra geodata som öppna data . För att göra data lätt att hitta både internt och externt finns ett behov av att implementera en metadataportal som följer DCAT-AP-SE (metadataspecifikation för öppna data) och Inspire (specifikation för geodatas infrastruktur).

Geodataenheten har beslutat att implementera GeoNetWork som metadataportal. Därför avropas konsulter för att implementera GeoNetWork (OpenSource).
UPPDRAGET:
I uppdraget att implementera GeoNetWork ingår konfigurering av server och databas samt installation av databas och svenskanpassad applikation på befintlig/befintliga server/servrar (beroende på om lösningen delvis behöver ligga innanför brandväggar). Slutprodukten ska motsvara Lantmäteriets Geodataportal, med anpassning till Haninge kommuns grafiska profil och organisation. Leveransen ska vara en fungerande metadataportal med ett fungerande administrationsgränssnitt samt dokumentation av installationen.

Krav på metadatabasportalen:
• Systemet skall uppfylla kraven som definieras i den Nationella Metadataprofilen
• System skall bygga på senaste versionen av Geonetwork (4.x)
• Det ska gå att bädda in lösningen på websidor
• Det ska gå att registrera samma typ av metadata som på Geodataportalen.
• I administrationsverktyget ska all information för att fylla motsvarande lösning som Geodataportalen gå att registrera.
System skall bygga på samma version/branch som den Nationella Geodataportalen nu utvecklas i
System skall ha motsvarande funktionalitet som den nu pågående utvecklingen av Nationella Geodataportalen
Behörighetsstyrning på datamängder om möjligt.

Att registrera metadata ingår inte i uppdraget.
FÖRUTSÄTTNINGAR:
Det finns en Windows server 2019 standard (virtuell server) utanför brandväggarna som är ämnad för metadataportalen. Denna server är helt ny och behöver konfigureras. Då Geodataenheten har erfarenhet av PostgreSQL version 11,5 och PostGIS version 2.5 föredras att dessa används.

Innanför brandväggarna finns idag en virtuell applikationsserver med Windows server 2016, en virtuell databasserver (endast databashotell) med MSSQL Server 2017 CU22 samt en virtuell Windows Server 2019 som kommer att ha PostgreSQL, PostGIS och ev QGIS Server. Om någon del av installationen p g a säkerhet bör vara innanför brandväggarna finns dessa att tillgå
ERFARENHET:
Den/de konsult/konsulterna vi söker för uppdraget skall ha dokumenterad erfarenhet av:
– Implementering av GeoNetWork eller liknande system
– PostGIS och Installation och konfigurering av PostgreSQL
– Windows server 2019
OMFATTNING:
Uppdragets omfattning kan variera beroende på antal konsulter som offereras. Om en konsult ensam inte har efterfrågad dokumenterad erfarenhet kan mer än en konsult offereras.
OFFERTEN:
Vid lämnad offert godkänner leverantören att företaget har en stabil och god ekonomi, att samtliga relevanta lagar (t.ex. registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter) uppfylls av leverantören samt att leverantören, eller dess företrädare, inte är dömd för något brott som kan komma att äventyra ett framtida avtal och utförande av uppdraget. Kommunen kan komma att kontrollera att detta uppfylls.

Offerten ska vara skriftlig, författad på svenska och vara utformad enligt det som efterfrågas i offertförfrågan.

Leverantören ska i sin offert ange följande:
1. Leverantörens företagsnamn
2. Organisationsnummer
3. Adress
4. Telefonnummer
5. Mejladress
6. Kontaktperson
7. Kontaktuppgifter till kontaktpersonen
8. Prisuppgifter
BEDÖMNING:
Kommunen kan komma att kalla representanter för offerten till avstämningsmöte/intervju i syfte att kvalitetssäkra offerten. Ersättning för detta utgår inte.

Skallkrav

Konsult ska ha erfarenhet av implementering GeoNetwork eller liknande system
Konsult ska ha erfarenhet av PostGIS och PostgreSQL
Konsulten ska kunna tala och skriva svenska språket flytande.

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Beskriv kort i kommentarsfälten hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Lösningsfokuserad
Engagerad
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning, dock längst till och med 2022-05-31.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag