Skip to main content

Information Architect – expert lead in MDM Information modeller/Data Architect focusing on data architecture

By 11 januari, 2023februari 7th, 2023Data/IT
Roll Informationsarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2023-02-01
 Slutdatum 2023-07-31
 Omfattning 100%
 Ort Malmö
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2023-01-23 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referensnummer #8780
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for an expert lead in MDM Information modeller/Data Architect focusing on data architecture in all business processes and developing the work with Master data management, globally and regionally for our customer.

You will in this role provide, develop and be responsible for determining the overall data modeling standards, definitions, and approaches including the development of high-level, enterprise data models for the objects in scope. Including overseeing and assessing technical and solution architecture designs, including the conceptual, physical and logical data models. You will possess an enterprise-wide view and act as an important link between the business and business processes.
 
 Have developed a master data management strategy, vision, and roadmap. This is the next step in this journey towards standardizing and harmonizing master data. 
 
General Description of Duties including Responsibilities, Authorities, and Accountabilities
·         You will work closely with all key stakeholders to define, plan, and deliver a modern data-driven enterprise architecture that enables the business strategy.
·         Develop the global data governance and management structure across all of the company, 
·         Keep building on current work and develop the overall data modeling standards
·         Gathering data and model the content for developing high-level, enterprise data models for the objects in scope.
·         Oversee and assess technical and solution architecture designs, including the conceptual, physical, and logical data models.
·         Hands-on work to create logical and physical data models using best practices to ensure high data quality and reduced redundancy.
·         Provide an enterprise-wide view and be responsible for standard development and codification across all aspects of data, information, and high-level designs.
·         Close collaboration with the business and functions to fully understand the needs in order to proactively advise in relation to current architecture
·         Analyse the business needs and proactively advise in the development of business processes.
·         Guide product teams in application development from a data perspective.
·         Project Management. Act as project manager for different projects in building a global company; both on a global and regional scale as well as cross-functionally. 
·         Collaborate with all key stakeholders to build an efficient Masterdata governance and management solution at the company.
·         Secure data modelling supporting the use of new technologies such as blockchain, AI, machine learning etc. 
·         Bridge the natural divide between business and technology
·         Key leader in the company’s global data governance group.
·         Cooperate with system manager, domain specialists and IT-department to realize efficient project and use of systems. 
The position will be placed in Malmö, but since we employ a hybrid work model the work will to some extent be performed remotely.
Skallkrav

Bachelor degree in IT/computer sciences or equivalent in engineering field.
>5 years of work experience within Masterdata, data management or equivalent
Experience with Agile Development and way of working
Oral and written communication skills, including technical writing
Fluency in English and Swedish, oral and written

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Analytical and conceptual skills

Övrig information

Option på förlängning av uppdraget.

En bakgrundskontroll kommer att genomföras i samband med avtalsskrivning för den konsult som slutligen ska utföra uppdraget. Bakgrundskontrollen innebär t.ex. inhämtning av information från offentliga källor rörande bland annat juridisk och ekonomisk historik samt bolagsengagemang.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag