Informationssäkerhetsspecialist till Pensionsmyndigheten – söker fler kandidater!

By 13 september, 2021 september 26th, 2021 Data/IT
Roll Informationssäkerhetsspecialist
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-10-01
 Slutdatum 2021-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-09-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se | 070-6443888)
 Referens nr 2903791
Övergripande uppdragsbeskrivning

Att i samarbete med myndighetens informationssäkerhetsspecialister:
• Vidareutveckla metod och modell för informationsklassning som går att applicera på ett agilt arbetssätt.
• Ta fram modell och mätmetod för uppföljning av informationssäkerhet.
• Ta fram process och metod för sammankoppling av säkerhetsenhetens riskarbete med myndighetens övergripande riskanalysarbete.

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)
Stor erfarenhet av praktiskt informationssäkerhetsarbete från olika organisationer
Stor erfarenhet av att hålla i workshops med informationsklassningar och riskanalyser
Stor erfarenhet av uppföljning av organisationers informationssäkerhet
Erfarenhet av att ta fram modell och mätmetod för uppföljning av informationssäkerhet
Erefarenhet av att vidareutveckla metod och modell för informationsklassning som går att applicera på ett agilt arbetssätt

Börkrav

God förståelse för hur verksamheter arbetar med riskhantering på en övergripande nivå utifrån Ekonomistyrningsverkets (ESV) förordning för inter styrning och kontroll (ISK)
God förståelse för Agilt arbetssätt i it-utveckling, inklusive roller och ansvar.

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

God kommunikatör i tal och skrift på svenska
Lyhörd
Förmåga att se helheten före delarna
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna varför intervjuer kommer att bli aktuellt

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2022.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070- 644 38 88.
För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag