Infrastrukturarkitekt med mångårig erfarenhet i och av enterprisemiljöer till Pensionsmyndigheten

Publicerad den 3 juli, 2019

Roll Infrastrukturarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-08-01
 Slutdatum 2020-08-01
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-07-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1493407
Övergripande uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att leda och hjälpa myndigheten i att vidareutveckla den tekniska infrastrukturen. Rollen är strategisk. Du kommer vara del av myndighetens arkitektråd samt ingå i EA-teamet. I arbetet ingår att prioritera och kravställa i strategiska frågor. Utöver detta kommer du även vara med och ansvara för den tekniska plattformen inom förvaltningsområdet teknisk plattform.

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).
Erfarenhet/arbetat med strategiskt design inom infrastrukturområdet
Erfarenhet/arbetat med lagringsarkitektur
Erfarenhet/arbetat med HA och DR arkitektur
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta med arkitektur i enterprisemiljöer (fler än 1000st servrar)
Erfarenhet/Arbetat med nätverk och nätverksinfrastruktur
Konsulten skall uppfylla kraven för personliga egenskaper

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Situationsanpassat ledarskap- Den erbjudna konsulten bör ha ett ledarskap som bedöms vara situationsanpassat.
Helhetssyn – Den erbjudna konsulten bör ha en god förmåga att se helheten i uppdraget och sitt bidrag till helheten
Förmåga att skapa förutsättningar - Den erbjudna konsulten bör ha förmågan att se problemområden och kunna komma med förslag på förändrings- och förbättringsåtgärder
Förmåga att kommunicera och samarbeta – Den erbjudna konsulten bör ha god förmåga att kommunicera med uppdragsgivaren och övriga anställda på myndigheten

Övrig information

Option på förlängning längst till 1 Augusti 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och "KeyMans allmänna villkor"

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag

Infrastrukturarkitekt med mångårig erfarenhet i och av enterprisemiljöer till Pensionsmyndigheten - KeyMan

Infrastrukturarkitekt med mångårig erfarenhet i och av enterprisemiljöer till Pensionsmyndigheten

By 3 juli, 2019 augusti 25th, 2019 Data/IT
Roll Infrastrukturarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-08-01
 Slutdatum 2020-08-01
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-07-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1493407
Övergripande uppdragsbeskrivning

Uppdraget innebär att leda och hjälpa myndigheten i att vidareutveckla den tekniska infrastrukturen. Rollen är strategisk. Du kommer vara del av myndighetens arkitektråd samt ingå i EA-teamet. I arbetet ingår att prioritera och kravställa i strategiska frågor. Utöver detta kommer du även vara med och ansvara för den tekniska plattformen inom förvaltningsområdet teknisk plattform.

Skallkrav

Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).
Erfarenhet/arbetat med strategiskt design inom infrastrukturområdet
Erfarenhet/arbetat med lagringsarkitektur
Erfarenhet/arbetat med HA och DR arkitektur
Behärska svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av att arbeta med arkitektur i enterprisemiljöer (fler än 1000st servrar)
Erfarenhet/Arbetat med nätverk och nätverksinfrastruktur
Konsulten skall uppfylla kraven för personliga egenskaper

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Situationsanpassat ledarskap- Den erbjudna konsulten bör ha ett ledarskap som bedöms vara situationsanpassat.
Helhetssyn – Den erbjudna konsulten bör ha en god förmåga att se helheten i uppdraget och sitt bidrag till helheten
Förmåga att skapa förutsättningar – Den erbjudna konsulten bör ha förmågan att se problemområden och kunna komma med förslag på förändrings- och förbättringsåtgärder
Förmåga att kommunicera och samarbeta – Den erbjudna konsulten bör ha god förmåga att kommunicera med uppdragsgivaren och övriga anställda på myndigheten

Övrig information

Option på förlängning längst till 1 Augusti 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag