Infrastrukturtekniker SharePoint-plattform till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 8 april, 2021 april 15th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-05-03
 Slutdatum 2022-01-31
 Omfattning 40%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-04-13 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 2513565
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Infrastrukturtekniker SharePoint plattform till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget består av att tillsammans med teamet förvalta Pensionsmyndighetens SharePoint 2019 plattform. I din roll ingår att uppdatera SharePoint med det senaste patcharna från Microsoft och att kontinuerligt göra Health checks genom att gå igenom loggar osv. Målet är att optimera prestanda och IT-säkerhet. Även underhåll av den tekniska dokumentationen och eventuella driftrutiner förekommer.

Du tillhandahåller teknisk expertis och stöd till Digital arbetsplats för frågor och problem inom dina områden.

• Patchning av olika miljöer
• Felsökning vid problem och förebyggande åtgärder
• Installera olika typer av kodlösningar
• Underhåll av workflow farm och Office Online Server
• Uppsättning av SharePoint 2019 testmiljö/utvecklingsmiljö
o Ta fram, gå igenom och överlämna till Pensionsmyndighetens tekniker, dokumentation och script för uppsättning av miljöer.

Omfattning: Deltid 40%, med möjlighet att öka upp till 100%

Skallkrav

3 års erfarenhet med förvaltning av SharePoint 2013 eller senare miljö
3 års erfarenhet av att ha satt upp och dokumenterat SharePoint-farmer för produktionsmiljö med över 300 användare, med redundans och ”high availability”
3 års erfarenhet av automatisering/scriptande inom SharePoint
3 års erfarenhet av patch-hantering, drift och felsökning av SharePoint 2013 eller senare
Erfarenhet av infrastruktur för ”high availability”
Erfarenhet av Certifikathantering
Erfarenhet av Kerberos-autenticering för SharePoint
Erfarenhet av att installera egenutvecklad kod
Erfarenhet av Workflow Manager och Office Online Server

Börkrav

Erfarenhet av MsSQL Server
Erfarenhet av felsökning/larmhantering i System Center Operations Manager 2007 R2 (eller senare)
Erfarenhet av Windows Server 2016 eller senare
Erfarenhet av Active Directory och DNS
Flera års erfarenhet av teknisk systemdokumentation
Erfarenhet av migreringsprojekt inom SharePoint

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Du är strukturerad, analytisk, drivande och trivs med att arbeta i team. Du är säkerhetsmedveten och är van vid att arbeta självständigt och arbetsleda dig själv.

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 20223.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag