Inköpsspecialist med erfarenhet inom IT. Status: Offert skickad till kund.

By 5 november, 2019 december 12th, 2019 Data/IT
Roll Upphandling/Inköp
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-01
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Ca 80% Stockholm och Ca 20% Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-11-12 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1623600
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Inköpsspecialist med erfarenhet inom IT, till slutkund Försvarsmakten.

Bakgrund:
Avdelning PRIO förvaltning består av fem sektioner och vi vill nu stärka upp vår logistiksektion med en ny medarbetare. Sektionens ansvarsområden är att förvalta och utveckla Försvarsmaktens SAP-lösning inklusive DFPS inom logistikområdet. Försvarsmakten har en stor logistiklösning inom SAP och den fortsätter växa, i dag omfattar lösningen bl.a. in/utlåning, lagerrörelser ink WM (t.ex. in- ut- och omlagringar), transporter, inventering, materielunderhåll, tullhantering/export, behovssättning/behovstäckning, MRP, lagerpåfyllnad, kontrakt, masterdatahantering, inköp, produktionsplanering, försäljning, internhandel och kundfakturahantering.

Uppdraget omfattar:
Konsulten kommer agera konsultativ till Systemförvaltningen internt, övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i beredningen och lösningen av tilläggsärenden samt komplicerade incidenter. Även i detta arbete förväntas konsulten kompetenshöja Försvarsmaktens personal genom att involvera dem i arbetet.

Konsultens arbetsuppgifter:
Arbetet att agera lösningsarkitekt/specialist inom hela logistikområdet vilket bland annat innebär kvalitetssäkring av kollegors design/lösningsförslag. Delta i designbeslutsgruppen samt arkitektforum för att ur ett ”helikopterperspektiv” inom logistikområdet, samt angränsande moduler kunna avgöra om föreslagna lösningar ska genomföras eller inte. Samt med detaljkunskap inom logistikområdet kunna bedöma om lösningsförslaget har rätt design samt målbild. Arbetet innebär även att skapa design/lösningsförslag, konfigurering, tester, kvalitetssäkring, framtagande av lösnings- och systemdokumentation och koordinering och samarbete med närliggande områden.

Inom processen Upphandling & Inköp ingår även integrationer mellan interna såväl som externa system

Arbetar främst hos förvaltnings-/utförarorganisation men även i linjeverksamheten enligt gällande rutiner och processer.

Exempel på arbetsuppgifter och metoder:
 Lösningsarkitekt/specialist inom Upphandling & Inköp samt övrig logistik.
 Delta i DBG samt lösningsspecialistforum, samt ARKM.
 Validering/kvalitetssäkring av lösningsförslag.
 Ärendehantering i andra och tredje linjens support: lösningsförslag, konfigurering/migrering, tester, kvalitetssäkring.
 Framtagande av lösnings- och systemdokumentation.
 Slutanvändarstöd: rådgivning, handledning, utbildning och instruktioner.
 Problem/incident/Change enligt ITIL.
 Stödja övrig supportpersonal i rollen som områdesexpert, då de har komplexa frågeställningar, eller behöver hjälp av andra anledningar.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Offererad konsult ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar kompetensnivå 5*
Offererad konsult ska ha minst tio (10) års sammanlagd arbetserfarenhet av upphandling och inköp.
Offererad konsult ska ha arbetserfarenhet av XML-integrationer och tjänster såsom VAN-tjänst och E-handel.
Offererad konsult ska ha minst fem (5) års sammanlagd arbetserfarenhet av att ha agerat som supportspecialist inom Inköpsmodulen inom ett större integrerat affärssystem**.

Börkrav

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras.

Personliga egenskaper

Självständig
Kommunikativ
God social förmåga

Övrig information

Definitioner:
* Nivå 5 :
Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål.
Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter.
Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande natur, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling.
Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande.
Djupa och ingående kunskaper inom upphandling och inköp och om bakomliggande teorier och principer.

Krav på kunskaper och arbetserfarenhet:
Minst 10 års arbetserfarenhet inom upphandling och inköp

**Med ett större integrerat affärssystem avses:
 minst 2000 användare
 minst 3 moduler

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson: mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag