Skip to main content

Interimschef – Kollektivtrafikförvaltningen enheten för IT – och digitaliseringsstöd till Region Västmanland

By 21 november, 2022december 3rd, 2022Data/IT
Roll Interimschef
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-12-15
 Slutdatum 2023-09-15
 Omfattning 75%
 Ort Västerås
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-11-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Pernilla Seger (cv@keyman.se | 070-960 66 30)
 Referensnummer #8388
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Interimschef – Kollektivtrafikförvaltningen enheten för IT – och digitaliseringsstöd till Region Västmanland

Övergripande uppdragsbeskrivning

Kollektivtrafikförvaltningen är en av Region Västmanlands förvaltningar. Verksamheten baseras på två viktiga grunder – samhällsnytta och kundnytta, som utgår från medborgare och resenärer. Grunden ligger i att kollektivtrafiken är ett viktigt instrument för kommunernas och länets utveckling. Förvaltningens verksamhet bedrivs inom allmän kollektivtrafik och serviceresor och har i uppdrag att identifiera och möta medborgarnas behov av kollektivtrafik inom de ekonomiska ramar som förvaltningen har att hålla sig till. Den allmänna kollektivtrafiken innefattar regionala tåg- och busslinjer, inomkommunal trafik, stadstrafik och skolskjuts. Serviceresor omfattar sjukresor, färdtjänst, omsorgsresor, särskild skolskjuts samt anropsstyrd- och kompletteringstrafik. Vår vision är att skapa ett effektivt kollektivtrafiksystem som är konkurrenskraftig och bidrar till landsbygdens, kommunernas och regionens utveckling. Verksamheten är inriktad på att bedriva och utveckla den allmänna kollektivtrafiken och serviceresor inom Västmanlands län. VL är vårt varumärke som vi använder för den allmänna kollektivtrafiken. Inom förvaltningen bedrivs ett antal större och mindre projekt som befinner sig i olika faser. Nya projekt är beslutade och startade under hösten. Det är viktiga projekt för verksamheten där digitalisering är en viktig del.

Uppdraget:
Konsultens uppdrag är att övergripande ansvara för enheten IT- och digitaliseringsstöd och dess projektsamordning samt förvaltningens IT- och digitaliseringsarbete. Inom IT- och digitaliseringsstöd arbetar fem medarbetare med att förvalta och vidareutveckla ett 50-tal IT-system och applikationer. I uppdraget ingår att leda, coacha och inspirera medarbetarna för att nå verksamhetens mål. Ett krav är att konsulten har tidigare erfarenhet av arbete som chef samt förmåga att hålla ihop och driva flera parallella aktiviteter och uppdrag samtidigt. Man kommer även att ha kontakter med leverantörer och en del av dessa kontakter sker på engelska. Konsulten kommer att rapportera till förvaltningens Biträdande förvaltningsdirektör. 

Nedan är exempel på pågående projekt och aktiviteter som drivs av Projektledare i verksamheten:
·       Nytt biljettsystem – Kravställning, upphandling samt införande av nytt biljettsystem. Startades hösten 2022.

·       Ny VL-app – Kravställning, upphandling samt införande av ny VL-app. Startades hösten 2022.

·       Nytt verksamhetssystem för serviceresor – Kravställning, upphandling samt införande av nytt verksamhetssystem. Startades hösten 2022.

Uppdraget kan variera mellan 50%-100% av en heltidstjänst. Sysselsättningsnivån bestäms i dialog med uppdragsgivare. Enligt ovan kan vissa delar hanteras delvis på distans även om merparten av uppdraget sker på plats vs (75/25). 
Skallkrav

Konsulten skall ha erfarenhet av arbete som chef med personalansvar.
Konsulten skall ha erfarenhet av att driva förändringsarbete.
Konsulten ska ha erfarenhet av att ansvara för flera parallella projekt.
Konsulten skall ha erfarenhet från projekt inom offentlig verksamhet.
Konsulten skall ha erfarenhet av uppdrag med inriktning på digitalisering- och eller digital transformation.
Konsulten skall ha mycket god kunskap i svenska och engelska både i tal och skrift.

Börkrav

Det är meriterande om konsulten har god kunskap inom området och om marknaden samt erfarenhet från liknande uppdrag inom området.
Det är meriterande om konsulten har tidigare erfarenhet från kontakt med leverantörer och avtalsförvaltning, PM3 och ITIL.

Övriga krav

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
God social förmåga
Lösningsorienterad
Driven
Flexibel
Relationsbyggande
Mål- och resultatorienterad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 2024-09-15.

Bifoga CV på svenska i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Pernilla Seger, mobilnummer 070-960 66 30.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag