Interimschef till Tillväxtverket

By 2 maj, 2022 maj 24th, 2022 Data/IT
Roll Interimschef
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-05-23
 Slutdatum 2022-12-30
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-05-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se | 076-231 26 69)
 Referens nr 3983992
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Interimschef till Tillväxtverket med placering i Stockholm.

Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i alla delar av Sverige och har nu regeringens uppdrag att hantera och administrera det statliga stöd som ges under Covid-19 krisen. Det innebär att organiseringen löpande ses över, bland annat för förvaltning och utveckling av våra IT-tjänster. I denna roll, som biträdande chef på IT förvaltning och support, en gruppering inom IT enheten, så kan du hjälpa Till-växtverket med att nå sina övergripande mål genom att bidra med ett starkt ledarskap i en organisation som driver ständig utveckling.

IT förvaltning och support arbetar bl.a. med tre huvudsakliga ansvarsområde. Förvaltning och vidareutveckling av infrastruktur, förvaltning av IT system och användarsupport för hela myndighet. Vi jobbar med ett användarnära perspektiv genom roller som teknisk ansvariga, teknisk förvaltare, teknisk specialist samt infrastruktur och lösning arkitekt. Vi är ansvariga för flera nyckelavtal inom IT. Vi befinner oss i en i ett utvecklingsskede avseende vår outsourcade IT-drift och skall genomföra en transition och senare en transformation där man måste förändra vår förvaltande roll och vår tjänsteleverans. Har därför behov av att också stärka lednings- och samordningsperspektivet. Enheten är geografiskt spridd och har stor vana av digitalt teamarbete, varför det är viktigt att du är bekväm och driven i att leda och samverka på distans.

Om uppdraget:
Din roll som biträdande chef är att tillsammans med gruppchefen leda, utveckla och samordna enhetens arbete. Det innehåller allt från att planera och resurssätta ansvarsområden till att stödja och koordinera teamarbete men också att arbeta med struktur och vidareutvecklingsfrågor. I arbetsuppgifterna kan ingå onboarding och uppföljning av medarbetare, att agera bollplank och coacha i utvecklingsfrågor men också att föra dialog med intressenter och driva vissa uppgifter av operativ karaktär i en agil miljö. Rollen kan komma att innebära visst personalansvar.

Stationeringsort är Stockholm. Arbete bedrivs bedrivs i huvudsak på distans med arbete på plats kan förekomma.

Skallkrav

Flerårig erfarenhet av att som chef inom IT-området leda det dagliga arbetet i en grupp med minst 12 medarbetare
Nära erfarenhet av produktledning inom IT
Hög förståelse för agila metoder
Flerårig erfarenhet av arbete med systemförvaltning
Mycket god förståelse för infrastruktur och teknik frågor
Erfarenhet av ledarskap på distans
Duktig på att få medarbetare att trivas och utvecklas
Måste behärska flytande svenska i tal och skrift

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Empatisk och engagerad
Strukturerad och drivande
Strategisk
God samarbets- och kommunikationsförmåga
Stresstålig
Flexibel

Övrig information

Option på förlängning: längst till 2023-03-31

Utvärderingskriterier:
Förutom de tekniska kompetenserna värderar Tillväxtverket de personliga egenskaperna högt.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag