IT-Analytiker/Business Intelligence Specialist

By 25 november, 2019 december 12th, 2019 Data/IT
Roll BI
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-01
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm/Enköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-12-05 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Roger Widell (cv@keyman.se)
 Referens nr 1665017
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en IT-Analytiker/Business Intelligence Specialist till slutkund Försvarsmakten.

Beskrivning av Uppdragsgivarens organisation:
FMTIS/Systemförvaltningsenheten ansvar är att stödja Försvarsmaktens insats- och förbandsverksamhet och myndighetsuppgift genom att förvalta och utveckla Försvarsmaktens IT-system samt förvalta central masterdata i system PRIO. SFE arbetar kontinuerligt för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med att vidmakthålla och utveckla funktionalitet i systemen i syfte att säkerställa nytta för verksamheten. Organisationen har 5 avdelningar och består totalt av ca 200 medarbetare och ca 150 konsulter.

Beskrivning av tjänsten/uppdraget:
Konsulten kommer tillföras till FMTIS/SFE/Avdelning PRIO/Sektion Teknik. Sektionens ansvar är att via linjearbete ansvara för att vidmakthålla och utveckla system PRIO i Försvarsmakten inom områdena BI/BO, ABAP, BASIS, Workflow, FiF och Portal. Sektionen jobbar med dessa frågor oavsett funktionellt område och är ett nav inom Försvarsmaktens SAP-förvaltning. Konsulten kommer med sin kompetens inom SAP BW/IP/BO förstärka sektionens leveransförmåga inom området samt förvalta och vidareutveckla Försvarsmaktens systemlösning för uppföljning/rapportering och planering

Konsultens arbetsuppgifter:
• Incidenthantering
Arbetet innebär att ta hand om de incidenter som kommer SFE tillhanda från Försvarsmakten via ärendehanteringssystemet SM9. Konsulten kommer att arbeta med analysering, felsökning och rätta dessa på egen hand eller ge förslag och genomföra de utvecklingar/ändringar som krävs för att åtgärda problemet. Konsulten kommer även att kontinuerligt föra dialog och utbilda Försvarsmaktens personal i analys, felsökning och lösning av incidenter.

• Tilläggshantering
Konsulten kommer att vara konsultativa till Systemförvaltningen internt, övriga Försvarsmakten samt andra externa aktörer i beredningen och lösningen av tilläggsärenden. Även i detta arbete förväntas konsultens kompetens höja Försvarsmaktens personal genom att involvera dem i arbetet. Arbetet med tillägg sträcker sig över hela PRIO, allt från plattformsfrågor, integrationer, funktionell analys och utveckling.

I uppdraget ingår uppgifter så som:
• Hantera teamets inkommande Business warehouse/IP-relaterade ärenden
• Delta i utredningar och analysarbete rörande Business warehouse/IP-frågor
• Bistå avdelningens olika sektioner med Business warehouse/IP-kompetens
• Delta i pågående projekt utifrån ett Business warehouse/IP-perspektiv
• Bistå Lösningsarkitekt i designfrågor rörande planeringsapplikationer

Stödjande/konsultativ funktion:
• Agera stöd till SFE förvaltningsledare, objektsledare och ITIL managers
och SFE Ledningsgrupp i uppbyggandet av nya arbetssätt och metoder.
• Agera stöd till kravställare och övriga i Försvarsmakten.
• Stödja och aktivt arbeta i SFE och andra aktörers pågående projekt inom området.
• Kompetenshöja Försvarsmaktens personal genom utbildning och praktiskt arbete.

Skallkrav

Djupa och ingående kunskaper inom Business Intelligence och Analytics och bakomliggande teorier och principer.
Relevant akademisk examen och minst 10 års arbetserfarenhet med IT-analys.
Konsulten ska ha minst åtta (8) års sammanlagd arbetserfarenhet av förvaltning och utveckling av Business Warehouse/Business Intelligence/Analytic samt budget- och planeringsapplikationer.
Konsulten ska ha minst fyra (4) års arbetserfarenhet av databaser
Konsulten ska ha arbetserfarenhet av förvaltning enligt ITIL.
Konsult ska ha arbetserfarenhet av att ta fram design och lösningsförslag utifrån ett processorienterat arbetssätt.
Konsult ska ha kompetens och arbetserfarenhet som motsvarar kompetensnivå 5.*

Börkrav

Konsult bör ha arbetserfarenhet från organisation verksam inom vidmakthållande och förvaltning av IT-system.
Konsult bör ha antingen arbetserfarenheter inom planerings- och konsolideringsverktyget BPC, WebDynpro eller inom BO (inklusive VBA-programmering).
Konsult bör ha minst åtta (8) års arbetserfarenhet av Integrated Planner

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 2021-12-31.

Arbetsplatsen kommer att vara i Stockholm fram till 2020-12-31 därefter Enköping, datumet kan komma att ändras framåt eller bakåt i tiden.
För eventuella frågor kontakta Roger Widell mobilnummer 070-263 06 57.

Definitioner:
*Med kompetensnivå 5 menas följande:
Arbetet utförs i regel utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål.
Resultatet har ofta en påverkan på flera verksamheter.
Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande natur, oftast med betydande inslag av planering och metodutveckling.
Arbetsmetoder och alternativ till lösningar är inte givna eller definierade och kräver ofta nytänkande.
Djupa och ingående kunskaper inom Business Intelligence och Analytics och bakomliggande teorier och principer.
Krav på kunskaper och arbetserfarenhet:
Relevant akademisk examen och minst 10 års arbetserfarenhet med IT-analys.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag