IT Coordinator to NCC in Oslo

By 16 november, 2021 november 30th, 2021 Data/IT
Roll IT-koordinator
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-01-10
 Slutdatum 2022-05-31
 Omfattning 100%
 Ort Oslo
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-11-30 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referens nr 3213154
Övergripande uppdragsbeskrivning

We are now looking for an IT Coordinator to NCC in Oslo with competence level 2 to NCC (see appendix NCC Competence levels).

Descritpion:
As a consultant you will be the face of DOS and I&T and our way of working towards the business.
Provide efficient coordination of service deliveries onsite and remote.
Contribute to support groups in specified services or systems and in different projects.

Site Setup
Coordinate establishment of new offices or construction sites in their geographic area, Including planning, order network (WAN/LAN),Printers, Office solutions contact with suppliers, Installation and configuration​.
Full time life cycle of sites and offices.
Act as a resource in the Site Setup service.
Maintain site information (CIs).

On-site Support
Provide on-site support to the business in IT matters according to specified service processes. Contribute to support groups in specified services or systems.
Coordinate service deliveries on the local site and act as super-user for specified services/components.
Provide construction-site and local office support in the specified area.
Provide advice and best practice to local business regarding specified services/components.
Provide site-level and/or group level support.
Provide on-site support in the specified geographic area for Workplace, Network, Office solution, Telephony and End user services

2nd line support
Act as 2nd line support for specified services (Incidents and request)

Skallkrav

Norwegian language skills and fluent English
4 years experience from IT work within the technical and support area
Good skills in ticket handling systems (ServiceNow is preferable)
Driving license
Possibility to travel

Börkrav

ITIL knowledge is merited

Övriga krav

Bifoga CV på engelska i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Good social skills
Cooperative and self-going

Övrig information

All offers + CV must be written in English

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag