IT-infrastrukturarkitekt

By 13 maj, 2020 maj 28th, 2020 Data/IT
Roll Infrastrukturarkitekt
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-06-01
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-05-18 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1948825
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en IT-infrastrukturarkitekt till vår samarbetspartner för uppdrag hos Försvarets Materielverk (FMV).

Organisationen är indelad i åtta verksamhetsområden och fem centrala staber, däribland IT-staben.
IT-staben är indelad i fyra avdelningar enligt nedan där arkitekturfunktionen är placerad på IT-styrning:
 Norma
 IT-styrning
 IT-utveckling och förvaltning
 IT-drift och infrastruktur

Beskrivning av uppdraget:
Som IT-infrastrukturarkitekt ansvarar du för att normera och utveckla hela FMV:s IT-infrastruktur samt förvalta FMV:s interna nät. Du tillhandahåller arkitekturriktlinjer och säkrar implementering samt tillämpning av dessa. I rollen deltar du i hela processen från kravställning till leverans av IT-tjänster och bidrar till att infrastrukturportföljen vid varje tidpunkt är välstrukturerad och kostnadseffektiv ur ett tekniskt och säkerhetsmässigt perspektiv.

Du ingår i IT-stabens arkitektgrupp och ansvarar för att IT-stabens IT-infrastruktur utvecklas mot den strategiska målbilden för såväl in- som outsourcat IT-landskap. Uppdraget omfattar att hantera styrning och uppföljning av infrastruktur i såväl outsourcad som i egen regi. Du förväntas representera IT-staben i olika forum internt och externt.

Konsultens uppgifter:
• Tar fram arkitekturbeskrivningar och kan beskriva, modellera, visualisera och analysera komplexa strukturer, skeenden och samband med hjälp av t ex systemkartor, infrastrukturkartor.
• Tillhandahålla information och utbildning och ge stöd om IT-infrastrukturen. För projekt och förvaltning ansvara för att infrastrukturarkitekturen med tillhörande arkitekturriktlinjer följs.
• Driva utredningar och genomföra analyser inom ansvarsområdet.
• Hålla presentationer, facilitera möten och leda workshops.

Skallkrav

Nedan skallkrav måste uppfyllas och motiveras för att kund ska ta emot offert.
Minst 15 års arbetserfarenhet inom sakområdet samt uppfyller kompetensnivå 5 (se bifogat för definition)
Högskola/universitet med inriktning mot systemvetare, systemingenjör eller annan teknisk
bakgrund.
Minst fem (5) års erfarenhet av arbete i komplexa IT-projekt som arkitekt eller designer.
Minst fem (5) års erfarenhet att jobba med både interna resurser och i en beställarroll mot externa
partners.
Minst fem (5 ) års erfarenhet av att leda tekniska utredningar och IT-projekt.
Minst fem (5) års erfarenhet inom datacenterområdet med avseende på datahall, server, lagring
och kommunikation
2 referenser skall lämnas in.

Börkrav

Vana att arbeta med säkerhetsklassad information, meriterande om du är familjär med
säkerhetsregelverket KSF

Övriga krav

CV måste vara på svenska, bifoga i Wordformat under fliken Dokument
Registerkontroll nivå 2 (SUA) av konsulten kommer att genomföras
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool.

Personliga egenskaper

Övrig information

Förlängning längst t.o.m. 2021-12-31.
Urvalskriterier: Uppfyllda skall-och börkrav samt lägst pris.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag