IT-säkerhetsexpert – stöd vid framtagande av beslutsunderlag till Region Sörmland

By 5 maj, 2020 maj 28th, 2020 Data/IT
Roll IT-säkerhet
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-06-15
 Slutdatum 2020-09-30
 Omfattning 20%
 Ort Nyköping
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-05-11 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Jonas Pettersson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1936107
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en IT-säkerhetsexpert för stöd vid framtagande av beslutsunderlag till Region Sörmland.

Uppdraget omfattar:
Region Sörmland IT har utifrån flera genomlysningar av it-säkerhetsarbetet fått konkreta åtgärdsförslag som har varit svåra att få genomförda. Detta delvis eftersom det inte funnits någon naturlig intressent att driva arbetet och ta dess kostnad.

Ansvaret för de säkerhetsfunktioner/verktyg vi redan har idag är utspritt över flera organisatoriska enheter vilket gör det svårt att strukturerat arbeta med de åtaganden vi redan har, bland annat utifrån Riktlinjen för informationssäkerhet.

Regions Sörmland ITs ledningsgrupp har beslutat att ett beslutsunderlag ska tas fram för att tydliggöra vägen framåt.

Beslutsunderlaget ska innehålla:
• Plan för uppstart av ett center med begränsad och realistisk omfattning så det snabbt kan bli operativt, men även mer långsiktiga utvecklingsmöjligheter för två-tre år framåt
• Vilket ansvar centret ska ha inom RSIT:s it-säkerhetsarbete
• Vilka processer centret ska äga respektive stötta
• Vilka befintliga resurser samt vilka kompetenser som behövs inom centret
• Vilka it-komponenter (verktyg) centret ska ansvara för och om något initialt saknas
• Hur kompetenscentret ska finansieras och vilken budget som krävs första året

Konsulten vi söker ska bidra med expertkunskap vid framtagandet av detta beslutsunderlag.

Skallkrav

Erfarenhet av arbete om processer och organisation för IT-säkerhetsarbete, t ex SOC
Kompetens kring SIEM-lösningar
Erfarenhet av ledarroll

Börkrav

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Beskriv gärna kort (max 255 tecken) i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller dessa.

Personliga egenskaper

Självgående
Kommunikativ
Analytisk
Driven

Övrig information

Vi bedömer att konsulten kommer att behöva lägga ca 40-80 timmar på detta uppdrag under perioden 2020-06-15 — 2020-09-30, med uppehåll för sommarsemester. Mer detaljerad planering får göras när det finns en utsedd resurs på plats.

Det finns möjlighet till distansarbete.

Urvalskriterier:
Kompetens
Leveranstid

Då KeyMan samarbetar med offentliga myndigheter för detta behov finns det risk för att er offert kan bli en offentlig handling. Om ni vill sekretessbelägga något i er offert bör ni i en bilaga ange vad som ska sekretessbeläggas, varför ni anser att detta är en affärshemlighet och vilka konsekvenserna blir om dessa uppgifter kommer till konkurrenters kännedom. Det finns ingen garanti att sådan uppgift som önskas sekretessbelagd förblir sekretessbelagd. Ladda upp ev. bilaga under fliken “Dokument” (bredvid Offert-fliken).

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

För eventuella frågor kontakta Jonas Pettersson, mobilnummer 076-231 26 69.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag