IT-strategi och verksamhetsstöd till Karolinska Institutet

By 14 augusti, 2019 augusti 25th, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-08-26
 Slutdatum 2019-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Solna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-08-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se)
 Referens nr 1505304
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu konsulter för IT-strategi och verksamhetsstöd till Karolinska Institutet.

Bakgrund:
Med utgångspunkt från övergripande strategiarbete har KI analyserat hur denna strategi kommer att påverka kraven inom verksamhetsstöd, informationshantering, IT-stöd för kärnverksamheterna, generell IT-infrastruktur samt samverkan mellan verksamhet och IT. En IT-strategisk plan och en plan för sammanhållet verksamhetsstöd har fastslagit vilka förändringar som bör vidtagas på kort och lång sikt samt prioriterat strategiskt fokus och effektmål i linje med arbetet med KI´s övergripande strategiarbete.

I kommande arbete med start i augusti 2019 ska informationsstrategin och planen för ett sammanhållet verksamhetsstöd tas vidare i en genomförandefas. Uppdraget omfattar ledning, styrning och operativt stöd i denna fas.

I uppdraget ingår roller för att:
– Ansvara för övergripande planering och rapportering i båda projekten samt säkerställande av synkronisering mot KI´s övergripande strategier. Leda projekt för genomförande av informationshanteringsstrategi. Utföra aktiviteter, ta fram leverabler samt förankra resultat med styrgrupp och övriga intressenter (Omfattning ca 100%).

– Leda projekt för genomförande av planen för ett sammanhållet verksamhetsstöd. Utföra aktiviteter, ta fram leverabler samt förankra resultat med styrgrupp och övriga intressenter (Omfattning ca 100%).

– Stödja projektets olika delar med metod- och processtöd, analyser, kalkyler och dokumentation. Förbereda och deltaga i intervjuer, arbetsmöten samt workshops.
(Omfattning ca 100-150%).

– Metodstöd åt programmering, projektledning och projektgrupper. (Omfattning ca 20%).

Skallkrav

Erfarenhet av förändringsarbete inom universitetsvärlden
Erfarenhet av omfattande strategiskt förändringsarbete i stora organisationer, samt erfarenhet av strategiskt förändringsarbete i offentlig förvaltning
Erfarenhet av att analysera och föreslå sourcingmodeller för såväl internt som externt tillhandahållen IT-leverans.
Erfarenhet som ger stor förståelse för KI’s specifika behov avseende god samverkan med SLL, förvärvad genom uppdrag av strategisk karaktär
Leverantören ska kunna påvisa och beskriva de erfarenheter som belägger leverantörens uppfyllande av kravbilden

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort (max 255 tecken) i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken).
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Noggrann
Kommunikativ
Konsultmässig
Analytisk
Självständig
Ansvarstagande

Övrig information

Traktamente utgår inte.

Antal konsulter: 4-6 st enligt överenskommelse med beställaren på KI.

Option på förlängning: 3 + 3 månader. Fast pris/optionsperiod anges under “Motivering” i offerten. Inför respektive optionstillfälle sker en avstämning där beslut tas om option ska tas i anspråk. Första avstämning sker i november 2019.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag