IT-Tekniker – systemspecialist med erfarenhet av Elasticsearch till Pensionsmyndigheten

By 7 oktober, 2019 oktober 18th, 2019 Data/IT
Roll Systemspecialist
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-10-21
 Slutdatum 2020-06-30
 Omfattning 20%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-10-09 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1580821
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en IT-Tekniker – systemspecialist, till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget innebär att stödja befintliga resurser i uppsättandet av Elasticsearch samt överlämna/utbilda till kommande rekrytering inom området. Arbetet kommer bedrivas i projektform inom tvärfunktionella team.

Skallkrav

Dokumenterad erfarenhet av installationer av Elasticsearch i större driftsmiljöer
Dokumenterad erfarenhet av arbete med infrastruktur och tekniska plattformar, t ex server-OS (linux, windows), samt virtualiseringsplattformar
God dokumentationsvana
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Minst tre års erfarenhet av övriga Elastic-produkter, såsom Logstash och Kibana
Erfarenhet av APM
Erfarenhet av uppgradering till 7.x av Elastic Stack

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Helhetssyn – Den erbjudna konsulten bör ha en god förmåga att se helheten i uppdraget och sitt bidrag till helheten
Pedagogisk förmåga- Den erbjudna konsulten bör ha förmågan att kunna överlämna arbetsuppgifter med god pedagogisk förmåga
Förmåga att kommunicera och samarbeta – Den erbjudna konsulten bör ha god förmåga att kommunicera med uppdragsgivaren och övriga anställda på myndigheten

Övrig information

Option på förlängning längst till t.o.m. 31 juni 2021.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag