ITSM-verktyg utredare till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 27 augusti, 2019 september 21st, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-09-02
 Slutdatum 2019-10-15
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-08-29 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1518905
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en ITSM-verktyg utredare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar att på taktiskt och operativ nivå utvärdera behoven för ett nytt ITSM-verktyg, att kartlägga befintliga verktyg för att sammanställa det till ett eventuellt upphandlingsunderlag. Det ingår att utföra ett antal intervjuer med nyckelpersoner (som PM tar fram åt konsulten) och att kartlägga IT och verksamhetens behov kopplat ITSM-processerna, främst:
Demand management, Change managmement, Release and deployment management, Service- asset and configuration management, Knowledge management, Incident, Problem och Service request.

Konsulten ska kunna se behoven att brygga mellan det som ITIL kallar operations och transition. Att kunna och förstå kopplingen mellan förvaltningsmodellen PM3 och hur den fungerar ihop med ITIL processer. Att förstå värdet som central del.

Då Pensionsmyndigheten befinner sig i en transformation mot ett agilt arbetssätt är vikten att förstå agilitet och utvecklares behov och en skalad agil struktur (SAFe) viktigt för att kunna skapa underlag för ett verktyg som även fungerar i en agil värld.

Konsulten bör vara väldigt självgående, strukturerad, kommunikativ och lyhörd.
Outcome från uppdraget är att få fram:
• en behovskartläggning
• ett beslutsunderlag (VBU)
• en generell implementationsplan (oberoende verktyg).

Skallkrav

Konsulten ska ha erfarenhet från att arbeta med företag eller organisationer som befinner sig i transformation från traditionella vattenfallprojekt till agila arbetsformer. Det är minst lika viktigt att konsulten är kommunikativ, har lätt att samarbeta, kan hantera och motivera människor i förändringssituationer. Vi vill även att konsulten är mål- och lösningsinriktad
Ska ha genomfört minst 2 kartläggningar av behov för ITSM verktyg i komplexa organisationer med minst 1000 anställda under de senaste 5 åren
Ska ha lång erfarenhet av behovskartläggning och ITSM verktyg
Vara certifierad ITIL Expert
Arbetat som projektledare av införandet av ITSM processer och verktyg i stora komplexa organisationer med mer än 1000 anställda
Utbildad inom Leading SAFe
Agerat i ledande position de senaste 10 åren
Ska ha erfarenhet från minst tre organisationer med mer än 100 anställda och där varit ansvarig för att på ett systematiskt sätt bygga bort personberoenden i tjänsteleveranser
Ska ha arbetat med att utveckla ITSM processer som styrs utifrån PM3 minst 3 år under de senaste 10 åren

Börkrav

Bör ha god insikt i ett skalat agilt arbetssätt
Bör ha erfarenhet av ITIL 4
Bör ha erfarenhet av uppföljning och rapportering

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kunna lyssna och vara lyhörd
Kommunikativ och pedagogisk
Ha lätt för att samarbeta och bygga relation på alla plan i en organisation
Dela med sig av kunskap
Vara strukturerad

Övrig information

Option på förlängning längst till t.o.m. 31 december 2019.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag