Javautvecklare med erfarenhet av Spring till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund

By 20 februari, 2020 april 8th, 2020 Data/IT
Roll Utvecklare Java
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-04-01
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-02-24 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1819155
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Javautvecklare med erfarenhet av Spring till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
IT-avdelningens systemutveckling bedrivs i ungefär 20 agila utvecklingsteam. En stor del av arbetet är automatiserad ärendehantering och systemstöd till myndighetens 800 handläggare.
Team Messi integrerar just nu myndighetens ärendehanteringssystem med ett EU-centralt system för utbyte av socialförsäkringsinformation mellan europeiska myndigheter. Teamet tar fram lösningar till kraven, och designar, implementerar och testar dessa. Projektet väntas pågå under lång tid, och är mycket viktigt för att utbytet med utländska myndigheter skall vara korrekt och effektivt.
Konsulten kommer att ingå som javautvecklare i Team Messi.

Skallkrav

Skall ha minst 3 års sammanlagd erfarenhet av att utveckla system i Java 8 eller senare
Skall ha minst 3 års sammanlagd erfarenhet av att utveckla system som bygger på ramverket Spring
Skall som utvecklare under minst 3 år ha använt testraverk som TestNg, JUnit, Cucumber, Mockito
Skall ha i aktuellt uppdrag ha nyttjat källkodshanteringssystemet Git
Skall ha minst 1 års erfarenhet av utveckling med REST/JSON
Skall ha minst 1 års erfarenhet av utveckling med SOAP/XML
Skall som utvecklare vara självständig och snabb med IntelliJ, Eclipse eller annan IDE som konsulten i så fall själv tillhandahåller
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Bör ha erfarenhet av Spring Boot
Bör ha erfarenhet av SQL
Bör ha minst ett års erfarenhet av utveckling med Java Swing
Bör som utvecklare vara erfaren och väl bekant med Maven
Bör ha erfarenhet av att arbeta med tillståndsmaskiner, BPM-system (Business process management) eller andra implementationer av ärendehanteringssystem
Bör ha praktisk erfarenhet av testautomatisering
Bör vara van vid kontinuerlig leverans till produktion Continuous Delivery)
Bör behärska Linux, och ha erfarenhet av arbete i Linuxmiljö
Ytterligare meriterande är praktisk erfarenhet av Kotlin

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Självgående
Resultatorienterad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 december 2021

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070-644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag