Javautvecklare med Jenkins/Groovy-kompetens till Pensionsmyndigheten

By 15 januari, 2020 januari 25th, 2020 Data/IT
Roll Utvecklare Java
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-02-10
 Slutdatum 2021-01-31
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-01-17 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1757165
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Javautvecklare med Jenkins/Groovy-kompetens till Pensionsmyndigheten.

Syftet med uppdraget är att som Jenkins- och Javautvecklare inom förvaltningsområde Ärendehantering vidareutveckla systemen K2 och Elwis som utgör en central funktion för myndighetens ärendehandläggning och används av myndighetens ca 800 handläggare. Vi arbetar med Continuous Delivery byggd på Jenkins pipelines och Docker i Okd/Openshift.

Skallkrav

Minst 3 års sammanlagd erfarenhet av Jenkins, varav minst 1 år Jenkins 2 med Groovy-pipelines. Groovy-kompetens skall kunna styrkas genom uppdrag
Minst 3 års erfarenhet av Docker
Minst 3 års sammanlagd erfarenhet av Maven
Ska genom uppdrag de senaste 3 åren kunna styrka att man behärskar script i Linuxmiljö
Ska genom uppdrag de senaste 3 åren kunna styrka att man behärskar Git
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM).

Börkrav

Bör ha 3 års sammanlagd erfarenhet av utveckling i Java
Bör ha 1 års erfarenhet av Spring Framework / Spring Boot
Bör ha 1 års erfarenhet av Kubernetes / Okd (Openshift)
Bör kunna styrka att man har praktisk erfarenhet av Continuous Delivery med automatiska tester, källkodshantering i Git/Bitbucket samt kravhantering med Jira under de senast 3 åren
Bör ha erfarenhet av Elasticsearch / Kibana
Bör ha erfarenhet av SQL och PL/SQL
Meriterande med erfarenhet av Camunda och Helm 3

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven.

Personliga egenskaper

Kommunikativ och samarbetsinriktad
Lösnings- och resultatorienterad
Självgående

Övrig information

Startdatum så snart som möjligt, enligt överenskommelse.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070-644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag