Javautvecklare Spring till Pensionsmyndigheten – Offert skickad till kund.

By 14 januari, 2020 februari 19th, 2020 Data/IT
Roll Utvecklare Java
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-02-17
 Slutdatum 2021-02-26
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-01-16 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1749654
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Javautvecklare till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Uppdraget är att som Javautvecklare vidareutveckla systemen som används för automatiserad ärendehantering eller som systemstöd till myndighetens 800 handläggare.

Handläggningsklienten och serverkomponenterna bygger på Spring Framework. Serverkomponenterna kör SpringBoot. Komponenter vidareutvecklas kontinuerligt för att förenkla och effektivisera handläggning och öka förvaltningsbarhet.

Arbetet sker i ett av myndighetens nu 19 agila utvecklingsteam. Teamet har ett plattformsansvar och kommer under våren att arbeta både med funktionell vidareutveckling och med storskalig refaktorering och med underhåll på arkitekturell nivå.

Skallkrav

Skall ha minst 5 års sammanlagd erfarenhet av att utveckla system i Java
Skall ha minst 3 års sammanlagd erfarenhet av att utveckla system som bygger på ramverket Spring Framework
Skall som utvecklare under minst 3 år bedrivit test-driven/-assisterad utveckling med enhetstester och ramverk så som TestNg eller JUnit, Mockito
Skall i aktuella uppdrag ha nyttjat källkodshanteringssystemet git
Skall behärska Linuxmiljö, och ha erfarenhet av arbete Linuxmiljö genom uppdrag
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Bör vara certifierad Javautvecklare
Bör ha erfarenhet av Spring Boot
Bör ha erfarenhet av SQL
Bör ha erfarenhet av HTML och JavaScript
Bör ha minst ett års erfarenhet av utveckling med Javas Swing
Bör som utvecklare vara självgående i användning av utvecklingsverktygen IntelliJ (alt. Eclipse) och Maven
Bör under minst 3 år arbetat med utveckling av affärskritiska system med höga krav på tillgänglighet och prestanda
Bör ha erfarenhet av att arbeta med BPM- (Business process management)/flödes- system alt. utveckling av ärendehanteringssystem
Bör ha praktisk erfarenhet av testautomatisering och av täta leveranser till produktion (Continuous Delivery)

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Resultatorienterad
Självgående

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 26 februari 2022.
Tidigare start än 17 februari möjlig.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag