Jira Service Manager-expert till Pensionsmyndigheten

By 16 juni, 2022 augusti 9th, 2022 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-08-17
 Slutdatum 2022-08-17
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-06-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se | 072-529 43 56)
 Referens nr 4324914
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Jira Service Manager-expert till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten har sedan flera år tillbaka använt Atlassiansviten Jira Software, Confluence och Bitbucket för ärendehantering, delning av information och versionshantering av kod. Nu ska sviten utökas med Jira Service Management för att bygga stödmyndighetens ITSM processer.

Uppdraget handlar också om att bygga vidare på den CMDB som finns i Insight och som ska användas i både Jira Service Management och Jira Software. Insight blir en central del i Atlassiansviten och det är mycket viktigt att vi utnyttjar och implementerar den på bästa sätt. Konsulten ska kunna ge stöd till de utvecklare och användare som arbetar med uppbyggnaden av ett CMDB i Insight.

I uppdraget ingår också att ge stöd till uppsättning av processer/workflows enligt best practice i Jira Service Management. Vidare behöver teamen som ska arbeta i verktyget stöttning för att på bästa sätt ta till sig nya arbetssätt

Skallkrav

Erfarenhet (minst 3 år) av att administrera och konfigurera Atlassian produkten Jira Service Management
Erfarenhet (minst 3 år) av att implementera Insight och rulla ut användningen av det tillsammans med Jira Service Management.
Erfarenhet (minst 3 år) av att använda och konfigurera Atlassian produkten Jira Software
Erfarenhet (minst 3 år) av att använda och konfigurera Atlassian produkten Confluence
Erfarenhet (minst 3 år) av att implementera stöd och best practices för ITSM processer i Jira Service Management.
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Vana av att arbeta agilt
Vana av att arbeta enligt SAFe
Vana av att arbeta med ITIL processer

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV på SVENSKA i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Självgående

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m.18 november 2023

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. D, 2022-01-25” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag