Jurist med säkerhetsskyddsexpertis – Offert skickad till kund

By 22 augusti, 2019 september 21st, 2019 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-09-16
 Slutdatum 2020-09-14
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-08-28 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1511993
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en jurist med säkerhetsskyddsexpertis till vår kund.


Uppdraget omfattar:
Genomförande av säkerhetsskyddsanalys och GAP-analys. Kunden planerar inför ny säkerhetsskyddslagstiftning och behöver genomföra en genomlysning av IT-miljö och system i syfte att säkerställa uppfyllelse av de nya regulatoriska kraven.


Du kommer att ingå i ett team som tillsammans kommer att arbeta med säkerhetsskydd inom ramen för uppdragets omfattning.


Exempel på uppgifter som teamet kommer att hantera:
– Kartläggning av it-verksamhet och beroenden.
– Identifiera it-system och informationstillgångar som har betydelse för säkerhetskänslig verksamhet ur aspekterna konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.
– Identifiera och dokumentera dataflödet inom it-miljön, hur information kommuniceras externt och hur den förvaras/lagras. Detta för att ha kontroll över var verksamhetskritisk information befinner sig.
– Dokumentera för prioriterade it-system en översikt som beskriver förhållandet mellan systemdelar för att illustrera hur information flödar genom olika delar i it-systemet.
– Dokumentera en översikt som beskriver dataflödet i it-miljön mellan it-system och mellan nätverkssegment. Underlaget används för att kunna kontrollera dataflödet mellan olika nätverkssegment i verksamheten.
– Genomföra gap-analyser samt andra administrativa och tekniska it- och informationssäkerhetsgranskningar. Identifiera IT-risker och prioritera åtgärder baserat på tidigare analyser och granskningar.
– Delar i det arbetet kommer bestå av att tolka och översätta den nya säkerhetsskyddsregleringen till praktiska och för myndigheten anpassade tekniska lösningar som uppfyller kraven.
– Ta fram en plan i hur den nya regleringen på bästa sätt kan införlivas i övrig förvaltning av it och it-säkerhet utifrån Skatteverkets säkerhetsstyrning.
– Där så behövs ta fram informations- och utbildningsmaterial samt kunna hålla information och utbildning för olika målgrupper.

Skallkrav

Minst 10 års erfarenhet av juridik kopplat till säkerhetskyddsarbete, meriterande om genomfört på tillsynsmyndighet
Ha genomfört säkerhetsskyddsutbildningar, meriterande med inriktning mot den nya lagstiftningen
Minst 10 års erfarenhet från att granska/upprätta föreskrifter och säkerhetsdokumentation

Börkrav

Erfarenhet av lagstiftningsarbete inom säkerhetsskyddsområdet är meriterande
Erfarenhet av tillsyn och rådgivning till säkerhetskänsliga verksamheter är meriterande

Övriga krav

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Registerkontroll nivå 2 av konsulten kommer att genomföras

Personliga egenskaper

Kommunikativ
Konsultmässig
Analytisk
Självständig
Drivande
Ansvarstagande

Övrig information

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag