Konsult för att utveckla en hemsida åt SweFTDi till Karolinska Institutet – Offert skickad till kund

By 1 oktober, 2019 oktober 18th, 2019 Data/IT
Roll Utvecklare Webb
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2019-10-21
 Slutdatum 2019-12-31
 Omfattning 100%
 Ort Solna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2019-10-04 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se)
 Referens nr 1572361
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för att utveckla en hemsida åt SweFTDi till Karolinska Institutet.

The Swedish FTD Initiative vill ha hjälp att skapa en hemsida.

Hemsidan ska vara enkel att hantera och lätt att söka i. Sidan ska vara på svenska och beställaren ska själv kunna uppdatera hemsidan i efterhand, det ska dock finnas en sida på engelska också med övergripande information. Beställaren önskar en genomgång av hemsidan efter avslutat uppdrag och där konsulten visar hur beställaren själv ska kunna göra uppdateringar på hemsidan och skapa formulär.

1. Ena delen är tänkt att vara informationskälla och stöd för anhöriga till personer som drabbats av frontallobsdemens. Även för patienterna. Det kommer att finnas information om de olika fenotyperna av frontallobsdemens, symptom, tips på hur man kan hantera vardagen, hänvisningar till andra källor osv. Även information till oroliga släktingar som undrar över ärftlighet och hur man går tillväga för att starta utredning.

2. En del om forskningen inom det tvärvetenskapliga initiativet som startats (Swedish FTD Initiative) som är ett samarbete mellan KI, KTH och Scilifelab. Information till hur man kan bidra till forskning samt om man vill bidraga ekonomiskt.

Hemsidan bör ha cirka 5 rubriker i huvudmenyn. Varje rubrik ska kunna ha upp till 7 undersidor (varje undersida upp till 800-1000 ord). Vissa sidor kan komma att behöva upp till 4 bilder. Det ska finnas möjlighet för besökare att fylla i enkla formulär (ex kontaktuppgifter) som vidarebefordras till vår funktionsbrevlåda på KI.

Det ska finnas möjlighet att skapa frågeformulär på hemsidan, där en person kan fylla i känsliga personuppgifter och legitimera sig med Bank-ID. När personen har svarat på frågorna i formuläret ska det automatiskt genereras en pseudonym som kopplas till svarsenkäten och att det genereras och sparas en kodnyckel som kan identifiera vem som fyllde i vilken enkät. Det är viktigt att detta sker i enlighet med GDPR. Konsulten måste ha kännedom kring dessa frågor och kunna råda oss på vilket sätt man bäst kan inhämta känsliga personuppgifter i formulär.

Hemsidor fungerar som inspiration till informationen som kommer att delges hemsidan är:
https://www.rarediseasesnetwork.org/cms/artfl/
www.theaftd.org
https://www.nia.nih.gov//alzheimers/clinical-trials/longitudinal-evaluation-familial-frontotemporal-dementia-lefftds

Swedish FTD Initiative har tidigare haft en hemsida som nu är nerlagd. Beställaren har dock kvar tillgänglig information som kan användas på den nya hemsidan. Projektet arbetar nu med att ta fram en logga för Swedish FTD Initiative och som ska användas på hemsidan.

Swedish FTD Initiative har tittat på en tidigare hemsida som är skapad åt ett annat projekt inom Institutionen och eftersöker något liknande vad det gäller utseendet: https://www.near-aging.se/

Skallkrav

Minst 2 års erfarenhet
Konsulten ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
Konsulten ska ha erfarenhet av att skapa hemsidor med professionellt utseende
Konsulten ska ha erfarenhet av att skapa formulär för känsliga personuppgifter (GDPR)

Börkrav

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken).
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Noggrann
Självgående
Kommunikativ
Konsultmässig
Flexibel
Självständig
Lösningsorienterad
Ansvarstagande

Övrig information

Offerten ska innehålla beräknad tidsåtgång för uppdraget.

Eventuellt resetraktamente måste ingå i det offererade priset.

Option på förlängning: Om något oförutsett skulle uppstå vill vi kunna förlänga uppdraget i 6 månader från slutdatum.

Konsulten kan utföra uppdraget på distans med löpande rapporteringar till ansvarig person hos beställaren på KI.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag