Konsult för genomförande av förstudie intranät till Nynäshamn kommun – offert skickad till kund!

By 26 maj, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Projektledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-07-26
 Slutdatum 2021-09-05
 Omfattning %
 Ort Nynäshamn
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-06-01 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Annette Mårdberg (cv@keyman.se | 072-219 52 19)
 Referens nr 2629895
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för genomförande av förstudie intranät till Nynäshamn kommun

Uppdraget omfattar:
Uppdraget avser att ta fram en förstudie som ska utgöra underlag för framtagande av Nynäshamns kommuns nya intranät. Förstudien ska minst besvara frågor om:
– Medarbetarnas och verksamheternas behov av ett intranät.
– Tekniska förutsättningar för medarbetarna att ta del av informationen på ett intranät.
– Målgrupper för intranätet definierat utifrån ärende/behov.
– Gränssnittet mellan kommunens nuvarande kommunikations- e-tjänst- och arkivhanteringssystem och ett nytt intranät.
– Rekommendation om vilka funktioner som bör ingå i ett nytt intranät.
– Vilka effekter som kan förväntas av ett nytt intranät och konsekvenser av att inte genomföra en förändring.
– Vilka förberedelser som krävs för att kunna genomföra projektet.

Skallkrav

Mångårig erfarenhet av att genomföra förstudier för intranät.
Lyhörd för organisationens behov och förutsättningar.
Kunskap om webbverktyget Sitevisions lösningar för intranät.
Konsulten ska kunna tala och skriva svenska språket flytande.

Börkrav

Erfarenhet från uppdrag inom offentlig sektor.
Gedigen erfarenhet av att på kort tid bygga goda relationer.

Övriga krav

Kunskapsinhämtning från kommunens medarbetare ska ske via intervjuer, fokusgrupper, enkäter eller motsvarande. Digitalt eller på plats.
Leverans ska ske genom skriftlig rapport samt muntlig genomgång.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Öppen
Kommunikativ
God samarbetsförmåga
Drivande

Övrig information

Option på förlängning till och med 31 december 2022.

Projekttiden beräknas till sex veckor med uppstart vecka 30. Vid överenskommelse kan start ske något senare.
Utöver fast pris för uppdraget önskar vi prisuppgift per timme för eventuellt tillkommande arbete.

Om konsultbolaget arbetar med team kan den erbjudna kompetensen spridas på fler än en (1) person från konsultbolaget. Huvudansvaret för uppdraget ska dock vara tydligt utpekat och tilldelat en namngiven person. Huvudansvarig i teamet ska aktivt driva projektet under hela projekttiden och vara Utvecklingsavdelningens huvudsakliga kontaktperson. Alla personer i teamet ska inneha samma kompetensnivå. Utvecklingsavdelningen ska inte belastas med ökade kostnader på grund av konsultbolagets arbete i team, deltar t ex hela teamet vid ett möte ska endast kostnader motsvarande en konsult debiteras.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag