Konsult för genomgång av licensavtalen för programvaror hos Karolinska Institutet

By 7 oktober, 2020 januari 24th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-11-16
 Slutdatum 2020-12-31
 Omfattning %
 Ort Flemingsberg och Solna
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-10-08 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se)
 Referens nr 2125193
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för genomgång av licensavtalen för programvaror till Karolinska Institutet (KI).

UPPDRAGSBESKRIVNING
• Översyn och genomgång av de centrala licensavtalen för programvaror.
• Kontrollera och granska avtalsefterlevnad av desamma.
• Dokumentera och uppdatera i system som Confluence och Snow.
• Genomgång av policy och regler gällande programlicenser för Karolinska Institutet.
• Utbildning av medarbetare som arbetar med licensfrågor.

Skallkrav

Konsulten ska ha minst tio (10) års erfarenhet inom ITAM/SAM varav minst fem (5) år inom ett universitet eller högskola.
Konsulten ska ha erfarenhet att arbeta i en decentraliserad organisation
Konsulten ska vara certifierad i:
– ITIL Foundation (minst version 3),
– IAITAM CSAM (Certified Software Asset Manager),
– IAITAM CHAMP (Certified Hardware Assset Manager), samt
– IAITAM CAMSE (Certified Asset Manager Security Expert)

Börkrav

Erfarenhet och förståelse för olika typer av licensmodeller och molntjänster.
Erfarenhet av upphandling i enlighet med LOU – Lagen om Offentlig Upphandling.
Erfarenhet och förståelse kring avtalsvillkor, t e x. nyttjanderättsavtal.
Erfarenhet av förhandlingsvana.

Övriga krav

Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument (bredvid offertfliken).
Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback.

Personliga egenskaper

Noggrann
Resultatinriktad

Övrig information

Omfattning på uppdraget kan variera mellan 50-100% och ska vara överenskommet mellan beställare och leverantör.

Option på förlängning: 3 månader

Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag