Konsult för rådgivning / timbank Flexera till Pensionsmyndigheten

By 25 maj, 2021 juni 14th, 2021 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2021-09-01
 Slutdatum 2022-09-01
 Omfattning 10%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2021-05-27 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Mats Mårtensson (cv@keyman.se | 070-644 38 88)
 Referens nr 2615837
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult för rådgivning / timbank Flexera till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten använder verktyget MobileIron för att hantera mobila enheter. Systemet är installerat on-prem och förvaltas av den interna IT-avdelningen. Då support från leverantör är begränsad har myndigheten behov av extern expertkompetens som kan agera rådgivare och vara stöd vid implementation av lösningar eller andra förändringar.

Myndigheten avser att köpa en timbank på 50 timmar som kan fördelas över 12 månader i form av avstämningar, arbetsmöten och samtal. Arbetet ska kunna ske i form av teamleverans och inte vara knuten till en konsult.

Skallkrav

Minst fem certifierade mobilitetskonsulter med högsta certifikat inom MobileIron
Hög kompetens inom Apple enheter, Kerberos och PKI
Specialistkompetens inom företaget kring säkerhet avseende mobiltelefoni
Fem års erfarenhet av hantering av mobila enheter i myndighet eller annan organisation inom offentlig sektor
Fem års erfarenheter från arbete i tekniskt komplexa driftmiljöer med integration mellan olika system och plattformar
Leverantören skall inte använda underkonsulter utan kompetens skall finnas in-house i det företaget som svarar anbudet
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Övrig information

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Mats Mårtensson, mobilnummer 070- 644 38 88.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag