Konsult för Testautomatisering (Förstudie) till Karolinska Institutet

By 13 september, 2022 september 28th, 2022 Data/IT
Roll Testledare
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2022-10-17
 Slutdatum 2022-10-31
 Omfattning 100%
 Ort Solna och på distans
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2022-09-20 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Edwin Landgraff (cv@keyman.se | 076-765 40 46)
 Referens nr 4560949
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en Konsult för Testautomatisering (Förstudie) till Karolinska Institutet.

BAKGRUND:
På utvecklingsenheten har vi i dagsläget enbart en person för samordning av test (Testledaren). Testning sker övervägande manuellt och är till stor del repetitivt vid varje release. Testning genomförs ofta av utvecklare och begränsas av tid till ett mindre urval av helheten. System för genomförande av test och dokumentation av utfall finns (ReQtest) men användning och dokumentation av utfall är varierande.

NULÄGE
Vi har ett inarbetat system (ReQtest) för dokumentation av krav/test/bugghantering/uppföljning/rapportering. Integrationsmöjlighet mot automattestningsverktyg med befintligt system (ReQtest) ska finns. Fristående automatiseringsverktyg finns (Katalon som bygger på Selenium) men används knappt. Vi har i dagsläget inga interna resurser för att ta oss vidare med automatiseringen av tester.
UPPDRAG:
Genomföra en förstudie avgränsad till objektet IDAC (https://staff.ki.se/what-is-idac) i samråd med relevanta anställda inom utvecklingsenheten, med syfte att utreda hur vi skulle kunna gå vidare med testautomatisering.
UPPDRAG DETALJERAT:
 • Kartlägga nuvarande status gällande testning
  • Analys gällande tester (med fokus på lämplighet att automatisera) 
  • Analys gällande kompetens och interna resurser
  • Analys gällande verktyg & licenstyp (testautomatisering)
 • Ta fram rekommendation av resurser och kompetenser som behövs
  • Bistå att ta fram profil för testautomatiserare  (in-houserekrytering, kompetensutveckling, nyrekrytering eller konsult) 
  • Bistå att ta fram uppskattat lämplig % av FTE till inledande fas
 • Ta fram rekommendation av arbetsmetoder för testautomatisering
 • Ta fram design till lösning inklusive arbetssätt (process, begrepp, metoder, IT-stöd etc.)
 • Ta fram rekommendation av lämpliga verktyg och, i förekommande fall, licensmodell (t ex är Katalon rätt för oss eller finns bättre alternativ, samt vilken licensmodell som blir bäst)
 • Ta fram tydligt ROI-case (kostnad vs vinst) för en satsning på testautomatisering med utgångspunkt i IDAC 
 • Eventuellt förslag på fler system och tjänster som kan tillkomma i kommande faser
MÅL:
Att ta fram ett beslutsunderlag (hur, vad, vem, varför) med en tydlig motivering kopplat till ROI för att om möjligt få ett beslutsunderlag att motivera en POC för vidare utveckling av testautomatisering. Optionen på förlängning innebär att vi vid ett jakande beslut på att genomföra en POC också vill kunna gå vidare med denna satsning tillsammans med dig.

Start på uppdraget kan variera utifrån överenskommelse.
Skallkrav

Projektledarerfarenhet
Testautomatisering
Svenska i tal och skrift

Börkrav

Erfarenhet av myndighetsarbete

Övriga krav

Erfarenhet av Katalon, Selenium eller ReqTest är positivt
Beskriv kort i kommentarsfälten vid skall- och börkraven hur konsulten uppfyller dessa.
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument. CV:t är en viktig del i utvärderingen av konsulten. Det ska tydligt visa att konsulten har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella uppdraget.

Personliga egenskaper

Strukturerad
Självgående
Kommunikativ

Övrig information

Option på förlängning längst till och med 2022-12-31.

Resor/resetraktamente ersätts inte. Övertid ersätts endast efter överenskommelse mellan beställare och leverantör.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

 1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
 2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
 3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
 4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
 5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag