Konsult för uppgradering från StreamServe till Exstream till Pensionsmyndigheten -Offert skickad till kund

By 3 januari, 2020 januari 22nd, 2020 Data/IT
Roll Övrig
 Kompetensområde Data/IT
 Startdatum 2020-01-13
 Slutdatum 2020-05-01
 Omfattning 100%
 Ort Stockholm
Land Sweden
 Sista svarsdatum 2020-01-07 (Offerter kommer att behandlas löpande)
 Kontaktperson Ellinor Jakobsson (cv@keyman.se)
 Referens nr 1731938
Övergripande uppdragsbeskrivning

Vi söker nu en konsult för uppgradering från StreamServe till Exstream till Pensionsmyndigheten.

Uppdraget omfattar:
Pensionsmyndigheten sänder stora mängder brev och blanketter till pensionärer och pensionssparare. Det är både digitala och fysiska utskick.

Pensionsmyndighetens Utdatasystem använder Open Text streamserve-5.6.2.GA.1236 och behöver uppgradera till Exstream 16.6. Javaversionen skall vara OpenJDK 11. Utveckling sker på virtuell Windows server 2016. Drift sker på Linux (RHEL7). Vi söker en konsult som kan hjälpa oss att planera och att genomföra uppgraderingen.

Teknisk information: Vi använder idag StoryTeller, DocumentBrokerPlus, Global Resources, metadata för DocumentBrokerPlus. Vi skapar afp-printfil. Systemet har inga användare. Vi använder GIT/Bitbucket som versionshantering.

Vi räknar med att arbetet genomförs i ett kort förberedande steg och ett par veckor senare i ett längre genomförande.
Steg 1 – förberedande arbete: Tillsammans med Pensionsmyndighetens medarbetare går igenom drift- och utvecklingsmiljö för Produkten, och tar fram en uppgraderingsplan. Detta steg beräknas omfatta två till tre arbetsdagar. Detta steg kan konsulten genomföra utan SUA-granskning.

Steg 2 – genomförande: Genomförande av uppgradering enligt vad som framkommer enligt steg 1.
Installation och uppgradering genomförs och dokumenteras tillsammans med Pensionsmyndighetens medarbetare.

Skallkrav

Konsulten skall ha genomfört minst en uppgradering enligt beskrivningen ovan
Konsulten skall ha erfarenhet av Linux som driftsmiljö
Konsulten skall kunna skripta till exempel ”deploy” för StreamServe/Exstream
Uppdragsavtalet från KeyMan måste tecknas direkt med det bolag konsulten är anställd i (inget annat tillåts av PM)

Börkrav

Det är meriterande med erfarenhet av flera uppgraderingar enligt uppdragsbeskrivningen

Övriga krav

Offert för detta uppdrag måste skickas in via KeySourcingTool. Svar via mail kommer att få begränsad feedback
Bifoga CV i Wordformat under fliken Dokument
Beskriv gärna i ”Kommentar” vid de olika kraven hur konsulten uppfyller de olika kraven

Personliga egenskaper

Kommunikativ och samarbetsinriktad
Lösnings- och resultatorienterad

Övrig information

Option på förlängning längst t.o.m. 31 mars 2021

Startdatum så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Omfattning är heltid, dock enligt ovan med ett kort uppehåll mellan steg 1 och steg 2.
Slutdatum beror på hur arbetet kan planeras i tiden steg 1 och 2. Vi uppskattar att den effektiva arbetstiden är totalt 2-5 veckor, och att kalendertiden blir 2-6 veckor.

Uppdragsavtalet ska utan undantag, och oavsett bolagsstruktur, tecknas mellan KeyMan AB och det bolag där konsulten som utför/offereras/levereras till uppdraget har sin anställning. Detta är ett krav från Pensionsmyndigheten p.g.a. registerkontrollen (SUA).

För information om kapitel 13 och 14 LOU se bifogat dokument.

I bilaga “Allmänna villkor konsultavtal KeyMan AB Rev. C” utgår punkten “Kundbearbetning”. Den punkten gäller inte för detta uppdrag.

För eventuella frågor kontakta Ellinor Jakobsson, mobilnummer 072-529 43 56.

 


 

Att offerera på detta uppdrag

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA KEYSOURCINGTOOL (Prioriterad)

Mailofferter ska innehålla följande information

  1. Konsultens CV bifogat (helst i Wordformat)
  2. En kortfattad summering (ska beskriva konsultens kompetens jämfört med uppdragets krav och behov)
  3. Konsultens timarvode (SEK exkl moms)
  4. Konsultens tillgänglighet (Startdatum och omfattning)
  5. Bekräftelse på att ni accepterar, GDPR och “KeyMans allmänna villkor”

OFFERERA PÅ DETTA UPPDRAG VIA E-POST
OBS! Begränsad återkoppling erhålls för offerter som kommer via e-post.


 

Tillbaka till aktuella uppdrag